Informacja

Jako Burmistrz Miasta Podkowa Leśna reprezentujący Unię Miasteczek Polskich zostałem powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na Członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący ma zapewnić właściwe wykorzystanie środków unijnych oraz efektywne wdrażanie regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza, uwzględniając zasadę partnerstwa i dialogu obywatelskiego.

Dodaj komentarz