Innovation in Politics Awards -nominacja

Mam przyjemność poinformować, że zostałem nominowany do europejskiego konkursu Innovation in Politics ( Innowacje w Polityce) za działania w duchu Smart City, a w szczególności za inwestycje w inteligentne wodomierze i zautomatyzowany monitoring zużycia wody.

Konkurs Innowacje w Polityce jest organizowany przez The Innovation in Politics Institute (Instytut Innowacji w Polityce) z siedzibą główną w Wiedniu w Austrii. Zostaną w nim wyróżnieni politycy odpowiedzialni za realizację projektów, które podniosły jakość życia Europejczyków i wnoszą nowe rozwiązania w ośmiu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia. Nominowanymi mogą być obywatele i politycy ze wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy.

W 2017 roku nominowano około 600 projektów z 15 krajów europejskich. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w grudniu 2017 r. w wiedeńskim ratuszu. Wśród finalistów znalazło się osiem (na 80) projektów z Polski, a wśród zwycięzców – projekt z Łodzi wyróżniony w kategorii Jakość Życia. Pozostałe nagrodzone projekty pochodziły z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Austrii, Szwajcarii, Irlandii,  Włoch, Bułgarii, Belgii, Chorwacji i Estonii.

Wyróżniony projekt musi przede wszystkim prezentować innowacyjny charakter, przełamywać schematy, stawiając jednocześnie czoła wyzwaniom w sferze, w której jest realizowany (mieście, regionie, kraju). Innowacja nie musi należeć do „pierwszych na świecie”. Liczy się nowe podejście w kraju lub regionie, w którym projekt był realizowany i mądra adaptacja do lokalnej kultury czy potrzeb.

Europejska Nagroda Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) poświęcona jest stałemu rozwojowi i umacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. Innovation in Politics wyróżnia i nagradza innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich. Organizatorem i fundatorem nagród jest Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z siedzibą główną w Austrii w Wiedniu, posiadający reprezentację w 12 krajach w Europie: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania. Inicjatywę wspiera w ramach partnerstwa wiele renomowanych think tanków i fundacji w Europie.

Instytut Innowacji w Polityce przyznaje doroczne Nagrody za działania, które nie tylko podnoszą jakość życia Europejczyków, ale również łączą ich i inspirują. Misją Instytutu jest dostrzeganie i wspieranie tych polityków w Europie, którzy mają odwagę przełamywać schematy, są twórczy i skuteczni – niezależnie od tego z jaką partią polityczną są związani i na jakim szczeblu administracyjnym działają. Nagrody dla Innowacji w Polityce wynoszą ich działania na pierwszy plan, stawiając za przykład do naśladowania dla innych.

Ogłoszenie finalistów odbędzie się we wrześniu 2018r.

 

Dodaj komentarz