Integracja systemów rowerowych

Włodarzom gmin sąsiednich: Pruszkowa, Żyrardowa, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego,  Milanówka, Jaktorowa, Lesznowoli, Michałowic, Mszczonowa i Nadarzyna, Piastowa, Błonia, Ożarowa  zaproponowałem spotkanie w celu spróbowania zakreślenia ram współpracy w zakresie integracji systemów rowerów gminnych/miejskich. Chciałbym, abyśmy podzielili się doświadczeniami i omówili nowoczesne rozwiązania dla tych usług i systemów mających na celu niskoemisyjność zarówno  w większych jak i mniejszych miejscowościach.

W celu moich/naszych dążeń do jak najlepszego wykorzystania ścieżek rowerowych oraz poprawy mobilności miejskiej zostanie zaprezentowana przez firmę Orange i Roovee – IV generacja rowerów miejskich niewymagających zakupu i utrzymania stacji bazowych. Rowery IV generacji są dostosowane do pracy z bateriami akumulatorowymi. Kwestię rozwoju tego systemu determinują jedynie decyzje i działania władz gmin. Na dzień dzisiejszy nie istnieje w przestrzeni publicznej sieć mikroładowarek elektrycznych. Jak szybko zostaną one wprowadzone w miejską infrastrukturę rowerową zależeć będzie tylko od aktywności mieszkańców  i przedsiębiorczości władz. Kierunki rozwoju oraz możliwości techniczne systemu zostaną przedstawione na przykładzie przyjętych rozwiązań przez Miasto Podkowa Leśna.  IV generacja rowerów w systemie wypożyczalni miejskiej w Podkowie Leśnej funkcjonuje od roku. Przyjęte rozwiązanie oraz możliwości dalszego rozwoju sprawiają, że prawdziwe technologie „Smart City” są bardziej namacalne. Dlatego warto wymienić się doświadczeniami i potrzebami i zastanowić się nad zintegrowaniem systemu.

Spotkanie po uzgodnieniu z wójtem Nadarzyna odbędzie się w dniu  15 lutego b.r. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn. Mam nadzieję, że większość zaproszonych wójtów, burmistrzów, prezydentów będzie zainteresowana współpracą w tym zakresie.

Dodaj komentarz