Komisarz Wyborczy w roli recenzenta?

Tego jeszcze nie było. Dnia 15 maja br. otrzymałem pismo z KBW w imieniu Komisarza Wyborczego w Warszawie II, w którym prosi o zajęcie stanowiska w/s mojego wpisu na FB zamieszczonego 21 kwietnia, w którym „krytycznie odnoszę się nie tylko do sposobu powoływania obwodowych komisji wyborczych ale całego trybu wyborczego”, a także mam się ustosunkować do postawionych zarzutów przez Stowarzyszenie Dendropolis, które „sprzeciwia się wobec ataków skierowanych pod ich adresem na portalach internetowych”.

Pismo Komisarza Wyborczego z dnia 15 maja 2020

To reakcja na skargę złożoną 5 maja br., przez Stowarzyszenie Dendropolis w imieniu powołanych członków komisji, mających przeprowadzić tzw. wybory pocztowe 10 maja 2020r.  – 10 dni, tyle potrzebowało KBW, by zareagować na żale nominatów komisyjnych w „wyborach Sasina”, iż nie podobają im się treści zamieszczane na moim facebookowym profilu.

Oczywiście zgodnie z wolą Komisarza Wyborczego w Warszawie II ustosunkuję się do otrzymanego pisma, wysłanego poza wszelkim trybem.

A tak przy okazji:

Art. 167, § 1. ustawy Kodeks wyborczy określa zadania komisarza wyborczego. Jednym z zadań jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Jak ten obowiązek ma się do powołania przez Panią Komisarz, niezgodnie z prawem, dwuosobowych komisji wyborczych w Podkowie Leśnej i wielu innych miejscach?  Jak ma się do obowiązującego prawa, wydanie dwóch różnych postanowień (klasyczna podmiana) pod tym samym numerem i tą samą datą, pomimo, że jedno postanowienie było wydane 20 kwietnia, w którym zostało powołane 338 komisji ( z Podkową), a drugie o powołaniu 90 komisji (bez Podkowy) – 21 kwietnia.  Oba wysłane drogą oficjalną. O tym pisałem w artykule Cuda, cuda-wczoraj były-powołane komisje wyborcze-dzisiaj już ich nie ma.

W jakim trybie i na podstawie których przepisów Komisarz Wyborczy rozpatruje skargi dotyczące „prowokowania mieszkańców do szyderczych komentarzy” w mediach społecznościowych oraz analizuje krytyczne opinie głoszone na internetowych portalach?

Także, jednym z obowiązków Komisarza Wyborczego jest współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego. Czy brak odpowiedzi na pilne pisma władz w sprawie organizacji wyborów jest współdziałaniem?  Z kim współdziała Komisarz Wyborczy w Warszawie II ?  Po błyskawicznej reakcji na pismo Stowarzyszenia Dendropolis, możemy się domyślać.

Czy tak postępujący Komisarz Wyborczy będzie gwarantem prawidłowo przeprowadzonych wyborów?  Czy nie ma ryzyka, że po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, dwa dni później będzie ogłoszony inny wynik. Czy powołane komisje (na 10 maja) w starych, niepełnych zespołach, składające się najczęściej z partyjnych działaczy, bądź  sympatyków rządzącej partii, dają pewność obiektywnego i rzetelnego liczenia głosów (taka jest propozycja obecnie rządzących)? Komisarzami powinni być ludzie niezłomni, nieulegający ewentualnym naciskom, niebojaźliwi, a przede wszystkim przywiązani do litery prawa.

Po obserwacjach tego co się dzieje, rodzi się wiele pytań. Przyjdzie czas na ich zadanie.

 

 

Dodaj komentarz