Kongres Polskich Miast Ogrodów

I Kongres Polskich Miast Ogrodów w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej do udziału w obradach I Kongresu Polskich Miast Ogrodów w dniach 12-13 września.

  plakat kongresu90. rocznica powstania, którą Podkowa Leśna obchodzi w tym roku, to znakomita okazja do zorganizowania Kongresu Polskich Miast Ogrodów. Na naszym mieście bowiem, jako najstarszym i największym z zachowanych miast ogrodów w Polsce, spoczywa misja i rola ośrodka integrującego świadomość trwania i rozwoju innych miast ogrodów w kraju.
W obliczu trendów rozwojowych na świecie i zmian klimatycznych, a także obserwując degradację środowiska i krajobrazu naturalnego na Mazowszu spowodowaną procesami urbanizacyjnymi i rozwojem przemysłu, organizatorzy Kongresu – Miasto Ogród Podkowa Leśna i Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu” pragną upowszechnić ideę miasta ogrodu jako modelu proekologicznego, uznając go za podstawę stylu życia w XXI wieku. Bogate doświadczenia Podkowy mogą być inspiracją dla innych miast ogrodów oraz miejscowości na Mazowszu, a także posłużyć do wypracowania narzędzi ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw.
Podczas Kongresu przewidziano wymianę dobrych praktyk oraz sesje tematyczne, podczas których poruszane będą problemy kształtowania ładu polskiej przestrzeni, planowania terenów zielonych, rewitalizacji oraz ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych miast ogrodów.
Do udziału w Kongresie przyjęli zaproszenie przedstawiciele samorządów i społecznicy z miast ogrodów i miejscowości zielonych w Polsce. Uczestnicy Kongresu, zwłaszcza władze samorządowe, będą mogli dobre praktyki polskich miast ogrodów przenieść do swoich miejscowości. Dowiedzą się także jak można wykorzystać zieleń i przestrzeń w kreowaniu atrakcyjności gmin i regionów oraz przyjaznego środowiska dla mieszkańców. Przekazanie idei zrównoważonego rozwoju zmaterializowanej w miastach ogrodach będzie również inspirujące dla urbanistów, architektów, a nawet deweloperów, którzy swoje realizacje często reklamują jako miasta ogrody, a w istocie one nimi nie są. Jednym z powodów konieczności opracowania kryteriów miasta ogrodu ( jeden z celów Kongresu) jest protest przeciw nowym osiedlom, które nie mają nic wspólnego z miastami ogrodami, a w celach promocji tak się nazywają.

Program_Kongresu_Polskich_Miast_Ogrodow_

Źródło: tekst pochodzi ze strony ckiopodkowa.pl

Dodaj komentarz