Konserwacja rowów

Do końca września zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających w Podkowie Leśnej, tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywiezieniu, koszeniu skarp rowów, czyszczeniu dna i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów z wyłączeniem odcinka rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

Dodaj komentarz