Krajowa Polityka Miejska

8 kwietnia 2016r. roku w Ministerstwie Rozwoju, na zaproszenie Podsekretarza Stanu  Pawła Chorążego, jako burmistrz Podkowy Leśnej i sekretarz Unii Miasteczek Polskich uczestniczyłem w  konferencji pt. „Krajowa Polityka Miejska 2023- plan działania”, poświęconej planowi wdrażania programu Krajowej Polityki Miejskiej .

W panelu dyskusyjnym na temat priorytetów polityki miejskiej poza mną  udział wzięli prelegenci:  Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Igor Zachariasz – Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, Artur Celiński – Kongres Ruchów Miejskich, Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Piotr Lorens – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Andrzej Maciejewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Paweł Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Konferencja miała przede wszystkim dwa cele. Pierwszym było przedstawienie założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także ich powiązania z kierunkami rozwoju i działaniami zaproponowanymi w Krajowej Polityce Miejskiej 2023. Drugim celem było stworzenie możliwości debaty na temat priorytetów i ich hierarchii w wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2023. W trzeciej części spotkania odbyła się otwarta dyskusja z udziałem uczestników spotkania: przedstawicieli rządu, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych o Krajowej Polityce Miejskiej.

WP_20160408_13_15_55_Pro wStrategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców. KPM adresowana jest do wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia oraz ich obszarów funkcjonalnych, przy czym ze szczególną uwagą podchodzi się do problematyki rozwoju małych i średnich miast. W ramach KPM szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania:
– racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych, czyli „rozlewania się miast”),
– dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),
– dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług publicznych,
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast,
– przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,
– stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,
– wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,
– doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych),
– mądre (racjonalne, sprawne i dopasowane do potrzeb) inwestowanie przez miasta.

krajowa polityka miejskaKrajowa Polityka Miejska 2023 podkreśla samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji jej celów oraz konieczność indywidualnego dobierania narzędzi rozwojowych przez każde z miast.

Dodaj komentarz