Limit na badania przesiewowe wyczerpany!

Podjęta akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Osób uprawnionych do odebrania pakietu w Podkowie Leśnej jest 2042. Skorzystało z możliwości bezpłatnych badań 324 osoby: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co daje 16% grupy 40+. Tylko w pierwszym dniu wydawania pakietów, wyczerpał się limit finansowy. Podjąłem decyzję o znacznym zwiększeniu puli środków na ten cel. Zapisy trwały od 16 do 21 marca 2015r. Obecnie zapisy są wstrzymane, kolejny limit został wyczerpany. W zależności od wyników badań i zainteresowania mieszkańców będę poszukiwał możliwości kontynuowania badań i wprowadzenia ich również w budżecie na 2016r.

Z informacji szpitala wynika, że nasi mieszkańcy dość licznie korzystali z możliwości wykupienia drugiego pakietu z 50% zniżką. Najistotniejszym elementem wprowadzonego programu profilaktycznego jest  zwiększenie świadomości mieszkańców  na temat konieczności wykonywania regularnych badań. W przypadku wielu nowotworów szansa na wyleczenie znacznie wzrasta, jeśli choroba zostanie rozpoznana we wczesnym stadium.  Dlatego tak ważne są populacyjne badania przesiewowe, które mają na celu wykrycie choroby we wczesnej, zwykle bezobjawowej fazie rozwoju. Postaram się, aby na przełomie czerwca i lipca przygotować prelekcję z udziałem lekarzy onkologów na temat profilaktyki zdrowotnej oraz podsumować przeprowadzoną akcję w Podkowie. Nie bójmy się rozmawiać o raku. Edukujmy się, edukujmy innych, szczególnie, że częstotliwość zachorowania na nowotwory ciągle wzrasta.

A jak wyglądają statystki osób, które przystąpiły do programu w Podkowie?

Badania z pakietu nr 1 dla kobiet – wybrało 147 osób, badania z pakietu nr 2 dla mężczyzn wybrało 110 osób, badania z pakietu nr 3 dla kobiet i mężczyzn wybrało 37 pań i 30 panów.

W podziale na grupy wiekowe kształtuje się to następująco:

  • 40+ (lata 1966-1975) ogółem 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn
  • 50+ (lata 1956-1965) ogółem 86 osób, w tym 51 kobiet i 35 mężczyzn
  • 60+ (lata 1946-1955) ogółem 99 osób, w tym 57 kobiet i 42 mężczyzn
  • 70+ (lata 1936-1945) ogółem 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn
  • 80+ (pow. 1935 r.) ogółem 19 osób, w tym 8 kobiet i 11 mężczyzn.

rys. Henryka Sawki wykorzystany w kampanii społecznej „Rak. To się leczy” (źródło http://www.rak.tosieleczy.pl/)

Dodaj komentarz