Miliony na drogi-dotacja!

Dotacje na Orlą i Sokolą
4 615 000 zł – tyle pozyskaliśmy na przebudowę całej ul. Sokolej i remont ul. Orlej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych!
Ale się cieszę! Czekamy jeszcze na decyzję w sprawie Gołębiej.
Pieniądze pochodzą z rządowego programu inwestycji strategicznych.

Rondo Kwiatowa/Czeremchowa

Kontynuujemy budowę odcinka ulicy Kwiatowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Czeremchową i Sasanek.  W tym miejscu zaprojektowane zostało mini wyniesione rondo o kształcie eliptycznym, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza wyjazdu z ulicy Czeremchowej oraz rozwiąże problem odwodnienia. Wymuszony ruch okrężny przystopuje też pędzących bez wyobraźni kierowców ulicą Kwiatową, którzy obecnie mają pierwszeństwo. Nieutwardzony fragment ulicy Sasanek zostanie pokryty nawierzchnią asfaltową, jak część pozostała. Przebudowa ma zakończyć się do końca lipca. Koszt – prawie 500 000 zł z budżetu miasta.

Ptasia i Bażantów

Kończymy prace drogowe na ulicy Ptasiej i Bażantów, której nawierzchnia została wykonana z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału.  Po utwardzeniu jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

 

Sarnia

Mieszkańcy ulicy Sarniej na odcinku od Króliczej do Myśliwskiej mogą już dojść bez kaloszy i dojechać do swoich posesji rowerem czy samochodem nie martwiąc się o podwozie.  Zakres przebudowy obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, odwodnienia liniowego oraz połączonego z nim systemu skrzynek rozsączających, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną i energetyczną oraz wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, a także wyniesionych skrzyżowań. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy (w kilku miejscach nieco ponad 7 metrów szerokości) ulica wymagała specjalnej uwagi, jeśli chodzi o sposób odprowadzenia wód opadowych. Projektant określił jednostkowy spływ wody w czasie opadów na 72 litry/s, a zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, elementy kanalizacji (do których wodę będzie odprowadzał ACO – czyli rynsztok (ułożony wzdłuż niemalże całej budowanej ulicy) zdolny będzie retencjonować blisko 3400 m sześciennych wody deszczowej rocznie (to 1,5 raza więcej niż staw w parku, gdybyśmy mogli go dokończyć).

Dodaj komentarz