Modernizacja przepompowni ścieków

Co tu dużo mówić, bez dobrze działającej pompowni daleko nie pojedziemy. Temat mało nośny i jeszcze mniej widoczny, ale warty wspomnienia. Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno ściekowej. Nasze podkowiańskie – mają już 20 lat (mamy ich ok. 40), dlatego przystąpiliśmy do ich sukcesywniej modernizacji.
Wydamy na to blisko 100.000 zł, z czego 70% to dofinansowanie z Unii. W czterech urządzeniach wymienimy szafy sterownicze, system monitorujący pracę przepompowni, zoptymalizujemy zużycie energii. Na kolejnych pięć ogłaszamy przetarg (przewidujemy koszt ok.150.000 zł).

Dodaj komentarz