Nasadzenia na Reymonta

W kwietniu została wybudowana ulica Reymonta. Na drodze została położona kostka betonowa, wyłożone podjazdy do posesji i wybudowane murki oporowe przy skarpie, zupełnie zmienił się komfort mieszkańców tam mieszkających. Pozostały do zagospodarowania pasy zieleni. I właśnie przyszedł ten moment, że zostały obsadzone przez setki roślin. Pzostało podsypanie korą i droga, która już jest bardzo ładna będzie jeszcze piękniejsza.

Dodaj komentarz