Nowa nawierzchnia na Akacjowej

We wrześniu ruszyła przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Sosnowej w Podkowie Leśnej. Długość wykonywanej drogi  – 256 mb, szerokość 5m. Prace przewidywały korytowanie pod poszerzenie nawierzchni, połączenia jezdni głównej z ulicami poprzecznymi, zjazdy, wykonanie wykopów pod utwardzenie pobocza kruszywem łamanym. Podbudowa została wykonana z tłucznia kamiennego warstwą 20cm na poszerzeniach i zjazdach do posesji, na 20cm warstwie odsączającej w krawężnikach betonowych oraz nawierzchnie z kostki betonowej 8 cm. Wraz z oddaniem ulicy będą wykonane roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych.  Obecnie pracownicy kończą prace przy układaniu kostki.

DSC_3068zmWykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Dombruk z Ożarowa Mazowieckiego. Prace zostaną wykonane za cenę 202 555,58 zł.

fot. odcinek Akacjowej przed pracami budowlanymi

Dodaj komentarz