Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy

W dniu 7 marca 2015r. z wielką przyjemnością podpisałem List o Współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.
W tym dniu odbyło się też pierwsze spotkanie związane z organizowanym przeze mnie konkursem urbanistycznym pt. NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.  W otwartym spotkaniu wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji społecznych.
Przedmiotem konkursu będzie sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wymagań wynikających z przepisów Ustawy z 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.IV.2004 r. ws. zakresu projektu studium uikzp gminy, jednak z ograniczeniami  i preferencjami, które zostały przedstawione uczestnikom.
W efekcie konkursu powstanie wystawa 12 studiów uwarunkowań przestrzennych, która zostanie zaprezentowania we wrześniu 2015 r. w czasie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej.
Każda z prac będzie składać się z kilku plansz przedstawiających:
– analizy wybranych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego m. Podkowa Leśna,
– autorskie wnioski z analiz uwarunkowań,
– projekt lokalnej polityki przestrzennej – kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna,
– oraz autorskie prezentacje / wizualizacje wybranych zagadnień lokalnej polityki przestrzennej – rozwoju przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

DSC_3512zmPo zakończeniu wystawy Projektów na Wydziale Architektury, Miasto Podkowa Leśna stanie się właścicielem prac. Urząd będzie organizatorem spotkań dotyczących konkursu, pokonkursowej debaty oraz wystawy prac i ich ewentualnej publikacji.
W jury konkursu uczestniczyć będą – obok przedstawicieli Burmistrza – pracownicy Katedry prowadzący ćwiczenie projektowe, a współprzewodniczącymi Jury będą Burmistrz Miasta oraz Kierownik Katedry prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie początkiem długofalowej współpracy Podkowy Leśnej z Politechniką Warszawską.

 

Dodaj komentarz