Obowiązkowe pojemniki na śmieci zmieszane

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Podkowy Leśnej każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik na odpady komunalne. Śmieci w czarnych workach nie będą odbierane.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych.

Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie temperatury.

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

NORMA PN-EN 840

wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje:

  • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
  • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
  • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych;
  • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego  opróżniania  ich  przez  specjalistyczne  pojazdy  za  pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

(informacja z Biuletynu)

Dodaj komentarz