Odznaki za zasługi dla samorządu

28 sierpnia br. miałem przyjemność uczestniczyć w Konferencji „Od Solidarności do Samorządności” wraz z uroczystą ceremonią wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby mające związki z Podkową Leśną.

Odznaki zostały ustanowione po raz pierwszy i są nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności, za działalność w organach JST, związkach i stowarzyszeniach JST, za prace naukowe i badawcze dotyczące zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego, a także za wykonywanie zadań dotyczących samorządu w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej. Wręczenia medali dokonał minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

V__64D3(1)Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymali:

osoby wyróżnione pośmiertnie: Tadeusz Mazowiecki, dr hab. Piotr Buczkowski, prof. dr hab. Michał Kulesza, Marek Nawara, prof. dr hab. Walerian Pańko, prof. Jerzy Regulski

osoby wyróżnione: Stanisław Bodys, Bogdan Borusewicz, Wojciech Długoborski, Bronisław Dutka, Olgierd Dziekoński, Waldy Dzikowski, dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Barbara Imiołczyk, prof. dr hab. Hubert Izdebski, Marzena Kempińska, Jacek Kozłowski, dr hab., prof. UKSW Irena Lipowicz, Andrzej Lubiatowski, Ireneusz Niewiarowski, dr Jan Olbrycht, Marek Olszewski, dr Józef Płoskonka, Andrzej Porawski, Mariusz Poznański, Janusz Sepioł, prof. dr hab. Mirosław Stec, dr hab. sędzia Jerzy Stępień, Elżbieta Suchocka-Roguska, Włodzimierz Tomaszewski,  Janusz Warakomski, Zdzisława Wasążnik, dr hab. Jan Waszkiewicz, Ludwik Węgrzyn, Ryszard Wilczyński, Marek Wójcik, Henryk Wujec, Piotr Zgorzelski.

Dodaj komentarz