Odzyskaliśmy VAT!

Udało się! Na konto miasta (jeszcze w grudniu) wpłynęło 860 000zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Pamiętacie Państwo, w lipcu pisałem, że podjąłem decyzję o współpracy z profesjonalnym doradcą podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Podkowa Leśna. Dotychczasowy brak takiego odliczenia zwiększał realne koszty, jakie ponosiło nasze miasto, co miało negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny. Podjęliśmy konkretne działania w celu odzyskania VAT. Procedura odzyskiwania jest niezwykle skomplikowana, odbywa się też na zasadzie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Przez niejednoznaczność interpretacji w podatku VAT oraz nieprecyzyjność przepisów gminy nie odliczają w pełni należnego im podatku lub nawet go nadpłacają, tym samym uszczuplając budżet gminy. Nie uniknęliśmy również dużej kontroli urzędu skarbowego, którą udało nam się przejść pozytywnie. Przeanalizowaliśmy  wydatki miasta na kwotę ok. 15 mln zł poniesione w ciągu ostatnich pięciu lat. Korzyści są ewidentne w postaci żywej gotówki, którą możemy przeznaczyć na inwestycje. Cała procedura była i ryzykowna i czasochłonna, ale warto było podjąć starania, których nikt do tej pory nie podejmował.

Dodaj komentarz