Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację

Z przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na ich termomodernizację. Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych (Jaworowa, Jana Pawła – Hel). Poza wymianą urządzeń grzewczych, w budynkach komunalnych oraz w budynku liceum wykonana zostanie głęboka termomodernizacja każdego z budynków (docieplenie ścian zewnętrznych budynków,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej).


Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści:
wzrost efektywności kosztowej budynków związanej z redukcją ubytków ciepła, zahamowanie pogłębiających się procesów emisji spalin związanych z użytkowaniem kotłów na paliwa stałe lub starych kotłów gazowych, uzyskanie oszczędności kosztowych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Dodaj komentarz