Pastorały na Bukowej

Zostały zakończone prace polegające na wykonanie instalacji oświetlenia drogowego na wjeździe do miasta od ulicy Bukowej. Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę, demontaż istniejącego oświetlenia na linii napowietrznej, wykonanie linii kablowej oraz montaż nowych lamp w typie pastorał. Wykonanie tych prac spowodowało lepsze doświetlenie chodnika dla pieszych, jak również lepsze doświetlenie ulicy. Ulica na tym fragmencie nabrała charakteru deptaka.

Dodaj komentarz