Proszę o zaufanie!

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi, Przyjaciele!

W najbliższą niedzielę, 16 listopada 2014 roku, podejmiemy decyzję, kto będzie Burmistrzem w Podkowie Leśnej i kto nas będzie reprezentował w Radzie naszego miasta. Wybierzemy wartości i kompetencje oraz energię i zaangażowanie, które stoją za kandydatami na Burmistrza i na Radnych. Zdecydujemy kto i w jakim stylu oraz z jakim zapałem będzie gospodarował dorobkiem naszej wspólnoty i wydawał nasze publiczne pieniądze.

Podkowa Leśna moje miasto, Miasto – Ogród, dla wielu z nas – także dla mnie- wymarzone miejsce na ziemi; szczególne miejsce nie tylko w naszych sercach, ale także pozytywnie rozpoznawalne w całym kraju. Rozpoznawalne przede wszystkim dzięki jej mieszkańcom, ludziom– odważnym, zaangażowanym, kreatywnym, którzy – dbając i szanując podkowiańskie tradycje, naszą historyczną i kulturową spuściznę patrzą odważnie w przyszłość i z pełną podziwu determinacją wspierają rozwój Podkowy obywatelskiej, nowoczesnej, Podkowy przyjaznej mieszkańcom i otaczającej nas przyrodzie.

Świat idzie do przodu i również w Podkowie konieczne jest podejmowanie konsekwentnych działań, przełamujących trwającą od lat stagnację i skostnienie. Tradycja współpracy i działań wspólnych, a także rozmiar i charakter bieżących problemów naszego miasta są przesłanką do zastanowienia się, czy nie nadszedł czas zmian i opowiedzenia się za nowymi rozwiązaniami.

Jestem głęboko przekonany, że proces zarządzania naszym miastem i kontroli nad nim można znacząco usprawnić, będąc w bliższej relacji i współpracy z mieszkańcami.

Od Państwa decyzji przy urnie wyborczej zależy, czy Podkowa stanie się miejscem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Ja wierzę, że tak właśnie będzie. Proszę o zaufanie.

Artur Tusiński

 

Dodaj komentarz