Kontynuowanie inwestycji

Kontynuujemy  prace drogowe. Został zakończony  remont chodnika na ulicy Głównej na odcinku od ul. Miejskiej do wysokości cmentarza.  Na pozostały fragment od ul. Lotniczej do Miejskiej będzie trzeba poczekać do opracowania projektu drogowego, który został zlecony.

img_0027Chodnik był w stanie bardzo złym, mieszkańcy wielokrotnie apelowali  o jego wymianę. Przy okazji utwardzono zatoczkę parkingową  przy wejściu na cmentarz.

img_0025Rozpoczęły się prace przy utwardzaniu głównych alejek na cmentarzu. Będzie również wykonane  tam oświetlenie, postawiona ławeczka do odpoczynku i stojaki rowerowe przed bramą. Dodatkowo zostanie przygotowane miejsce pod kontener przywożony okresowo w czasie świąt.

dsc_4877

Park Przyjaźni numerem 1 w Polsce!

Z radością informuję, że 21 września 2016r. otrzymaliśmy nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie na NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ W POLSCE za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń zieleni”. Konkurs organizowany był przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Uzasadnienie do nagrody: „Nagrodę przyznano za przywrócenie znaczenia kluczowej przestrzeni publicznej historycznego założenia urbanistycznego miasta. Dzięki rewaloryzacji zaniedbana przestrzeń zieleni w sąsiedztwie ważnych dla funkcjonowania miasta obiektów przekształciła się w wielofunkcyjną dostępną przestrzeń publiczną o dominującej funkcji rekreacyjnej”

Kliknij w link Prezentacja parku przed i po rewitalizacji /pdf/

dsc_4898W lipcu informowałem, że decyzją Głównego Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Podkowie Leśnej została nominowana do  II etapu tegorocznej X edycji konkursu. Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno –architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od aktualnych światowych standardów w tej dziedzinie.

Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało jury, w składzie którego zasiadały władze TUP, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów RP. Do II etapu zakwalifikowały się 32 realizacje przestrzeni. Spośród nich wybrano najlepszych. Satysfakcja tym większa, że konkurowaliśmy z dużymi miastami, które realizują wiele inwestycji w zakresie projektowania przestrzeni publicznej.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Nagrodę Honorową otrzymały:

  • Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni – Podkowa Leśna Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  • Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni – Olsztyn Całoroczne Centrum Sportowo- rekreacyjne nad Jeziorem Ukiel
  • Nowo wykreowana przestrzeń publiczna – Warszawa  Plac Europejski
  • Rewitalizowana miejska przestrzeń – Gdańsk Plac księdza Jana Gustkowicza

Wyróżnienia uzyskały miasta: Piotrków Trybunalski, Racibórz, Legionowo, Wejherowo, Szczecin.

dsc_4894Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji „Miasta dostępne” w Warszawie.

dsc_4854fot. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, prof. dr hab. Alina Maciejewska

Po spotkaniu z mieszkańcami

16 września 2016r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone tematyce związanej z ideą zrównoważonego transportu. Program spotkania obejmował:

  • Trasy rowerowe
  • Infrastrukturę towarzyszącą
  • Park&Ride
  • Wyłączanie ulic z ruchu – dyskusja

Po przedstawionej przeze mnie prezentacji (jest załączona na końcu artykułu w formacie pdf) spotkanie przybrało charakter dyskusji.

Pojawiło się wiele pytań: o możliwości separowania ruchu rowerowego od samochodowego – wyjaśniono, że na większości ulic w Podkowie nie istnieje taka możliwość ze względu na zbyt wąskie drogi. Zdecydowanie zdaniem mieszkańców też nie jest najlepszym rozwiązaniem budowanie wspólnych ścieżek dla pieszych i rowerzystów, zdecydowanie lepiej spowolnić możliwość jeżdżenia samochodem i rowery wpuścić na ulice, tak jak to obecnie sugerują namalowane „pasy zalecane” dla rowerzystów. Dopytywano o infrastrukturę towarzyszącą, tzw. ścieżki zdrowia.

Druga część spotkania dotycząca Park&ride była bardziej emocjonująca, gdyż reprezentantka  LOP (tak się przedstawiła) wyraziła swój ogromny sprzeciw co do budowy parkingu.  Jedna z mieszkanek przy dużej aprobacie pozostałych zebranych wyraziła nadzieję, że Miasto, które już trzecią kadencję podejmuje próbę budowy parkingu nie stanie się zakładnikiem jednej organizacji. Sporo czasu zajęła dyskusja poświęcona możliwościom pozostawiania rowerów przy WKD, ich bezpieczeństwa (monitoringu), postawienia wiat rowerowych, uporządkowaniu skweru na tyłach przystanku WKD. W kilku słowach zreferowałem wyniki badań wykonane na potrzeby  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  dotyczące ilości rowerów pozostawianych przy przystankach w Podkowie Leśnej. Padła propozycja rozważenia budowy wypożyczalni dla rowerów. Głosy mieszkańców były podzielone, raczej skłaniali się do tego, że jeśli już to tylko w porozumieniu z Trójmiastem Ogrodów i Grodziskiem Mazowieckim, bo dla samej Podkowy finansowanie takiej wypożyczalni nie byłoby zasadne.

Trzecia część zebrania była poświęcona dyskusji dotyczącej zamykania ulic, bądź wyłączania ich na jakiś czas z ruchu oraz zamknięcia wjazdu do Parku Miejskiego np. za pomocą szlabanu. Ku mojemu zdziwieniu propozycja spotkała się za dużym entuzjazmem -wymieniano np. Al. Lipową. Sienkiewicza, Akacjową. Ale nie tylko. Jeden z mieszkańców zasugerował zamknięcie ruchu (z wyjątkiem ruchu dla mieszkańców) ul. Krasińskiego, ze względu na sąsiadujący z nią rezerwat przyrody i jego ochronę. Zaproponowano też organizowanie czegoś  w stylu „święta ulicy” i wtedy jej wyłączenie z ruchu, np. w roku mickiewiczowskim ul. Mickiewicza itd. Mieszkańcy wykazali się w tym temacie dużą fantazją. Zamknięcie wjazdu do parku też spotkało się z przychylnością. W mojej ocenie uporządkowanie parkowania na terenie parku, a więc i jakieś bariery wjazdu dla samochodów są konieczne, jednak jest to dość skomplikowane i kosztowne, więc wymaga czasu. Zakładany czas spotkania przekroczony został dwukrotnie, ale dzięki temu spotkanie było bardzo owocne.

Chcesz zobaczyć prezentację? Kliknij w link  Prezentacja Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2016

Tydzień atrakcji

Miasto Podkowa Leśna po raz pierwszy przyłączy się do corocznie organizowanego od 2002r. w dniach 16-22 września Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Urząd Miasta przygotował wiele wydarzeń, na które wszystkich serdecznie zapraszam.

Program ( pobierz)

16.09 piątek godz. 18.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18

Spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami. Temat: ścieżki rowerowe, budowa park&ride, planowanie ulic pod kątem niechronionych użytkowników ulic. Dyskusja nad wyłączeniem części podkowiańskich ulic z ruchu na weekend.

17.09 sobota godz. 12.00
WKD Podkowa Leśna Główna

Piesza wycieczka po Podkowie Leśnej (dla chętnych zwiedzanie Stawiska). Prowadzić będzie warszawski przewodnik Łukasz Kulej.

18.09 godz. 12.00 niedziela Miejsce zbiórki – ul. Kościelna (obok kościoła)

Wycieczka rowerowa dookoła Podkowy Leśnej wraz ze zwiedzaniem Galerii Soriano w Owczarni – poprowadzi Burmistrz Miasta. Rowerzyści przejadą około 20 km, a wszystko zakończy się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami na terenie MOK przy ul. Świerkowej 1. Wycieczka ma charakter rodzinny i integracyjny. Dla każdego uczestnika wycieczki drobny osprzęt rowerowy.

soriano2fot. Galeria Soriano

dsc_468219.09 poniedziałek godz. 15.00 -19.00

Dzieci i młodzież zapraszam do Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z torem przeszkód. W miasteczku w czasie praktycznych ćwiczeń na placu manewrowym dzieci mogą się oswoić się z jazdą po ulicach i nauczyć bezpiecznego poruszania się po drogach. Miasteczko będzie dostępne na boisku Zespołu Szkół, ul. Jana Pawła II 20

20.09  wtorek do 18.30

Całodzienna akcja “Rowerem do Pracy” Wszyscy, którzy wyślą zdjęcia na rowerze z drogi do pracy otrzymają drobny upominek. W ramach akcji przesłane zdjęcia umieszczone zostaną na FB. Wyślij na:promocja@podkowalesna.pl

21-22.09 środa, czwartek godz. 7.00 -8.15
WKD Podkowa Leśna Główna

“Zostaw auto – poczęstuj się jabłkiem”. Dla wszystkich podróżujących koleją lub rowerem przygotowane są pyszne jabłka.

22.09 czwartek – cały dzień

Dzień bez samochodu. Darmowy przejazd kolejką WKD od stacji Opacz do Wa-wy Śródmieścia. Darmowe przejazdy brwinowską komunikacją miejską: Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia – Brwinów.

wycieczka-rowerowa

Kampania ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści zrównoważonego transportu, takich jak oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, dostępność komunikacyjna dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością  i seniorów. Jego kulminacyjnym punktem jest organizowany 22 września Dzień bez Samochodu. Na miarę naszego miasta podjęliśmy trwałe działania, które zostały wdrożone lub będą  jeszcze realizowane w tym roku.

27 lipca 2016 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy sześcioma sąsiednimi gminami, w tym Podkową Leśną w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych. Celem inwestycji jest wybudowanie około 38 km zintegrowanych tras rowerowych, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podkowa Leśna powinna otrzymać na ten cel ze środków unijnych blisko 2,7 mln złotych. Jeszcze w zeszłym roku zostały zlecone projekty ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej. Tam gdzie nie istnieje możliwość wybudowania ścieżki, bądź wyznaczenia pasów dla rowerów, miasto wprowadziło alternatywne rozwiązania jakim jest pas zalecany, który jest jedynie elementem układu drogowego i ma za zadanie zwrócić uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnię. Wspierając ideę zrównoważonego transportu, promujemy rower jako najbardziej ekologiczny środek komunikacji miejskiej. Rowery zajmują mało miejsca, nie zużywają energii, są ciche i nie zanieczyszczają powietrza. Są ważnym elementem zrównoważonego systemu komunikacji, poprawiają komfort życia mieszkańców, a także korzystnie wpływają na ich zdrowie. W różnych częściach miasta zostały zamontowane miejskie stojaki na rowery. Nasze działania wsparła też Fundacja Allegro All For Planet, która w ramach akcji „Kręć kilometry” postanowiła wyróżnić województwo mazowieckie i ufundować 6 oryginalnych stojaków rowerowych właśnie dla Podkowy Leśnej. W porozumieniu z WKD będziemy realizowali budowę parkingu Park&Ride. Na ten cel  wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie. Wartość całego projektu to 760.295,22zł. Bardzo wiele osób dojeżdża do stacji kolejki samochodem, by dalej do pracy dojeżdżać transportem kolejowym – uważamy, że należy wspierać i umożliwiać taką formę podróżowania, gdyż ma to ogromnie pozytywny wpływ na środowisko. Miasto podejmuje działania edukacyjne, jak np. organizowanie miasteczka rowerowego, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową oraz promocyjne, wspierając akcje partnerów społecznych np. w organizowaniu wydarzeń (wycieczek, wyścigów, zabaw) rowerowych.

Modernizujemy oświetlenie

Szykuje się wielka inwestycja – wymiana 999 opraw oświetleniowych (prawie wszystkich) w Podkowie Leśnej, co pozwoli na oszczędność ok. 200.000 zł rocznie!

W poszukiwaniu energooszczędnych rozwiązań, Urząd Miasta przez ponad rok pracował nad analizą oświetlenia w mieście. Została przeprowadzona symulacja kosztowa oraz sprawdzano warunki modernizacji oświetlenia ulicznego w kontekście efektu energetycznego.

Podjęcie ważnej decyzji  kierunku rozwoju, w którym miasto powinno podążać w temacie oświetlenia było uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym. Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie staramy się zmniejszyć koszty zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości, jak również modernizacji. Podkowę oświetla 1048 lamp – w użytkowaniu na słupach PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych.  Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60% wykorzystywanej przez nie energii jest tracona „po drodze”. W zeszłym roku zostało zamontowanych na ulicach ponad 30 opraw  typu LED w ramach testów.

dsc_4108Analiza wykazała, że moc zainstalowana w mieście to 158,26 kW (638.838,24 kWh/rocznie), koszt energii dla obecnego systemu wynosi 332.028 zł rocznie. Aby osiągnąć efekt energetyczny, ale też ekologiczny należy przebudować i wymienić przestarzałe lampy rtęciowe i sodowe (zutylizować)) na lampy ze źródłami światła typu LED. Po modernizacji lamp moc będzie wynosiła 30,4 kW (122.329kWh/rocznie), co daje nam oszczędność 127,86 kW – ok. 200.000zł rocznie. Dzięki zmniejszeniu mocy zainstalowanej zmniejszy się też zużycie węgla na jej wyprodukowanie, a co za tym idzie zmniejszą się ilości szkodliwych czynników wydalanych podczas spalania węgla.

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zdecydowałem się na dużą inwestycję – wymiany wszystkich opraw w Podkowie Leśnej. Na ten cel Miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000zł. 8 września br. został ogłoszony przetarg na „Modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej”.

Oferentom w przetargu postawione zostały dodatkowe wymagania odnoszące się do jakości pożądanych źródeł światła. Oprawy mają spełniać wymagania nie tylko dotyczące samych klas oświetleniowych dróg, ale też spełniać normę „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, ponieważ źródła światła typu LED emitują więcej promieni UV niż tradycyjne. Istotne, szczególnie w Podkowie Leśnej jest bezpieczeństwo roślin i zapobieganie przebarwianiu się koloru liści z zielonego na brunatny. Te wymagania mają temu zapobiec.

Biorąc pod uwagę częściowe umorzenie i ok. 80% oszczędności roczne, inwestycja powinna się zwrócić po ok. 3,5 roku. Termin zakończenia modernizacji oświetlenia nie powinien być późniejszy, niż do końca roku. Kwota (inwestycji) podana wyżej dotyczy tylko opraw na obecnie istniejących słupach. Natomiast urząd zlecił projektowanie oświetlenia, wraz ze zmianami jego usytuowania na części ulic – zwiększenie ilości lamp w miejscach zacienionych i przy chodnikach oraz ujednolicenia w centrum miasta lamp typu „pastorał”. Dokumentacja będzie służyła do kolejnej inwestycji w latach następnych – wymiany, bądź rezygnacji ze słupów PGE (jak będą na to środki finansowe).

Inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED jest najbardziej opłacalna ekonomiczne i ekologiczne. Będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic i miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą emisję zanieczyszczeń.