Grzegorz Dąbrowski Honorowym Obywatelem Miasta

Z wielką radością informuję, że Dyrektor  KIK Grzegorz Dąbrowski został 15. Honorowym Obywatelem Miasta. O uroczystej sesji zostaniecie Państwo poinformowani wkrótce.

Na XII sesji w dniu 28 listopada br. Rada Miasta Podkowa Leśna uchwałą Nr 97/XII/2019 r. nadała Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna.

Honorowe Obywatelstwo Miasta jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta. Godność Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta (np. w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), współpracującym z miastem, promującym miasto lub wspierającym inicjatywy miejskie.

Z wnioskiem o wyróżnienie Pana Grzegorza Dąbrowskiego tym tytułem wystąpił Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb, który w uzasadnieniu do wniosku przypomniał szerokie zasługi Pana Dąbrowskiego na rzecz miasta – m.in. praca społeczna w okresie stanu wojennego, działalność charytatywna, a przede wszystkim zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, w tym ponad 30 lat działalności dydaktycznej jako nauczyciel fizyki, założyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (wcześniej też Gimnazjum im. św. Hieronima) stale utrzymującej wysoki poziom w rankingach edukacyjnych. Wychował wiele pokoleń młodych podkowian, sam natomiast wyrósł pod skrzydłami ks. Leona Kantorskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Miasta, ściśle z nim współpracował, wiele czerpiąc z jego metod wychowawczych.

W dyskusji poświęconej nadaniu tytułu podkreślano, że Pan Grzegorz Dąbrowski to człowiek niezwykle ciepły, wrażliwy na potrzeby innych, a przy tym charyzmatyczny, aktywizujący i skupiający społeczność Podkowy Leśnej. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. Uchwała Rady Miasta także została podjęta jednogłośnie.  Wręczenie wyróżnienia nastąpi w przyszłym roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Przypomnijmy, że do tej pory tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymali: ks. Leon Kantorski (1994 r.), amb. Akos Engelmayer (1994 r.), p. Thibor Pakh (1994 r.), p. Jan Jarco (2005 r.), p. Bohdan Skaradziński (2005 r.), prof. Kazimierz Gierżod (2008 r.), p. Maria Iwaszkiewicz Wojdowska (2010 r.), p. Teresa Markowska (2010 r.), p. Krystyna Michałowska (2010 r.), prof. Jerzy Regulski (2010 r.), pp. Justyna i Władysław Gołąbowie (2011 r.), p. Włodek Pawlik (2015 r.), p. Katarzyna Gärtner (2018 r.).

 

 

46 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

29 listopada 2019 roku -17 grudnia 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 4 zarządzenia  dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej w/s odpadów

Spotkanie Zarządu Unii Miasteczek Polskich, gdzie dyskutowane o stanie finansów małych samorządów

Spotkania z przedstawicielami i udział w sesji naukowej Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa ws wspólnego z miastem Podkowa Leśna pilotażowego programu  dotyczącego społecznej aktywizacji Parków

Spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg ws organizacji ruchu na trasie 719 na wysokości miasta Podkowa Leśna

Sprawy bieżące:

 • Prowadzony jest remont Irysowej,  płytami typu MON z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.
 • Obecnie prowadzone są prace przy wykonaniu drzwi  wejściowych  i podjazdu do piwnic budynku  przychodni  przy ul. Błońskiej.
 • Zakończono prace przy przygotowaniu pomieszczenia na kotłownię gazową w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29
 • Została podpisana umowa na  wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II nr29.
 • Przyjęto gotową dokumentację projektową dla trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (ul. Podleśna)
 • Wykonano i uzyskano prawnie wymagane zezwolenia na realizację przebudowy linii n.n. kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Kwiatowej.
 • Trwają prace przy budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Iwaszkiewicza.
 • Zakończono prace budowlane przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (odcinek ul. Główna – ul. Jelenia). Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik jednostronny z kostki betonowej, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Niebawem rozpoczęta zostanie przebudowa ulicy na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Zakończono prace przy wycince drzew w pasach drogowych ul. Warszawskiej (Brwinowska-Słowicza), Błońskiej (Brwinowska-Jelenia), Miejskiej (Brwinowska-Jelenia). Rozpoczęto wycinkę drzew w pasach drogowych ul. Szpaków, Sarniej, Kukułek, Wróbla (odc. Sokola – Jaskółcza).
 • W związku z prawdopodobieństwem uwzględnienia części uwag, które złożono do Studium, zaistnieje konieczność ponownego wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.
 • Wykonano i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokumentację geodezyjną niezbędną do zakończenia kilkudziesięciu postępowań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi.
 • Wymieniono rurę i teleskop na studni rewizyjnej w ul. Irysowej, zlecono wymianę rur i zaworów zwrotnych w przepompowni ścieków Sienkiewicza, wykonano przegląd sytemu alarmowego na SUW Warszawska

Inne

 • W nocy z 8 na 9 grudnia 2019r. doszło najprawdopodobniej do kontrolowanego podpalenia domu na ulicy Storczyków w ramach realizowanego teledysku. W celu wyjaśnienia sprawy zostały wystosowane pisma zawiadamiające o zdarzeniu wraz z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do:
 1. Komendy Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej,
 2. Komendy Powiatowej Policji,
 3. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
 4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 5. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 6. Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego,

Ponadto wysłano w tej sprawie pisma do studia filmowego oraz właścicieli nieruchomości, na których były realizowane zdjęcia, wzywające do złożenia wyjaśnień.

 • Trwają prace przygotowujące warsztaty dla mieszkańców w ramach Human Smart City dotyczące znaczenia miejskiego monitoringu powietrza, ustalenia terminów, zaangażowanie specjalistów
 • Zostały zorganizowane rozgrywki sportowe: mecz II Ligi Halowej Piłki Nożnej , Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego, turniej Badmintona.

Zaproszenia

 • Dnia 22 grudnia odbędzie się Wigilia Miejska, po mszy o godzinie 18.00 na terenie ogrodu kościelnego.

Kradzieże w Podkowie

Zaniepokojony grudniowymi włamaniami do domów na terenie Podkowy Leśnej 18 grudnia 2019 r. wystosowałem pismo do Kierownika Posterunku Policji z prośbą m.in o przedstawienie dokładnych danych (pełna odpowiedź niżej).  Jednocześnie jestem w stałym kontakcie w Komendantem Policji Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, jak i policjantami pracującymi na podkowiańskim posterunku. Monitorujemy poziom przestępczości, a także zastanawiamy się jak zapobiegać działaniom niepożądanym na terenie naszego miasta. Pomimo obowiązku państwa finansowania policji, nasz samorząd wspiera działania zarówno poprzez dopłaty do nadgodzin ponadnormatywnych,  dopłat do zakupu samochodu, a także wspomożenia sprzętowego.  Pomimo zdarzeń, które miały miejsce,  z całą stanowczością należy podkreślić, że jesteśmy bezpiecznym miastem. Na terenie Podkowy Leśnej w roku 2019 było 5 włamań, dokładnie tyle, ile w 2018 r.  Wszystkich przestępstw zanotowano 76, o 4 mniej niż w roku 2018.  W bieżącym roku 2020 zanotowano 1 włamanie – jestem na gorąco po rozmowie zarówno w komendantem grodziskiej policji, jak i kierownikiem podkowiańskiego posterunku (4.01.2020). Żadne z  włamań nie było z rozbojem.  Z analizy policji wynika, że na terenie powiatu grodziskiego  (być może również sąsiedniego) grasują co najmniej dwie grupy przestępcze – wchodzą oknami rozwiercając zamki lub wybijając szyby. Plądrują domy, szukając pieniędzy i kosztowności, także kradnąc drobne przedmioty, które mieszczą się w plecakach, są sprawni fizycznie, bo często przeskakują płoty.

Policja apeluje o:

 • zgłaszanie każdego podejrzanie jeżdżącego samochodu po naszym mieście (wolno poruszającego się, przystającego, na obcych numerach – choć tu nie ma reguły itp.)
 • reagowanie na wyjące alarmy u sąsiadów ( na terenie powiatu dzięki szybkiej reakcji zdarzyły się przepłoszenia i dochodziło tylko do próby włamania), reagowanie na szczekające psy
 • włączanie alarmu nawet wtedy, kiedy na chwilę wychodzimy z domu (najwięcej kradzieży jest po zmroku między 17.00 -21.00, kiedy wybywamy „na chwilkę”  po dzieci, do sklepu, z psem, na zajęcia itp.)
 • zgłaszanie każdej grupy 3-4 mężczyzn wyglądającej podejrzanie, najczęściej idących z plecakami (brak samochodu pod nieruchomością okradaną, stoi zazwyczaj gdzieś dalej)
 • niepozostawianie kosztownych rzeczy na widoku lub w miejscach oczywistych
 • czujność sąsiedzką

Okres świąteczny sprzyja kradzieżom ( co roku jest tak samo), policja patroluje miasto, często jeżdżąc pojazdami nieoznakowanymi, zawsze reaguje na sygnały o sytuacjach podejrzanych wysyłając radiowóz.  Każde włamanie budzi społeczny niepokój i należy wzmóc czujność, ale też proszę pamiętać, że jednak żyjemy w bezpiecznym mieście i nasz rejon nie jest bardziej zagrożony niż sąsiednie, wręcz przeciwnie  – z pisma policji wynika, że „jest obecnie obszarem najmniej zagrożonym przestępczością w całym powiecie grodziskim”.

Warto podkreślić, że współpraca podkowiańskich władz z policją  należy do dobrego zwyczaju, natomiast w żadnym stopniu policja nie jest ani podległa burmistrzowi, ani od niego zależna. Za działania policji, za ich stan posiadania i poziom finansowy są odpowiedzialne kolejno komendy powiatowe, główna i MSWiA.

Poniżej odpowiedź  kierownika posterunku asp. szt. Artura Duszyńskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku.

sprawozdanie bezpieczeństwo 2019 pdf

Rewitalizacja Alei Lipowej

Na początku grudnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Alei Lipowej polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na całej długości, przebudowę sieci teletechnicznej i chodnika na wysokości ronda. Przewidziane do realizacji zadania są częścią projektu i dostały dofinansowanie zewnętrzne. Aleja Lipowa wyróżnia się wysokimi walorami urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi. Należy do najbardziej malowniczych i wartościowych krajobrazowo duktów Podkowy Leśnej, dlatego do projektowania jej Urząd miasta podchodził z najwyższą starannością. Do współpracy w tym zakresie zaprosiliśmy Panią dr Marzenę Suchocką,  eksperta naukowego, wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownika Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Rozwiązania w projekcie zostały konsultowane, uzgodnione i zaopiniowane przez wyżej wymienioną specjalistkę. Pani dr Marzena Suchocka uczestniczyła także w spotkaniu z mieszkańcami. Na konsultacjach rozpoczętych 8 września 2016 roku odbyła się dyskusja dotycząca funkcji jaką powinna pełnić AL. Lipowa w centrum miasta, wtedy też omówiono zaproponowane koncepcje rozwiązań drogowych. Na kolejnym, które miało miejsce 21 grudnia 2016 przedstawione zostały możliwości prawne i przede wszystkim przyrodnicze w kontekście planowanego rozwiązania drogowego. Proces projektowania, a szczególnie uzgadniania dokumentacji projektowej w Podkowie Leśnej nie jest prosty, dlatego  prace te trwały ponad dwa lata. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) (24.11.2017r.). Przewidziane jest wykonanie nawierzchni mineralnej ścieżki rowerowej, a chodnika częściowo o nawierzchni mineralnej, częściowo z płyt granitowych. MWKZ Decyzją (25.03.2018) wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych polegających na  budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Al. Lipowej. Konserwator podkreślił, że „Realizacja zamierzenia zgodnie z projektem jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego i nie wpłynie negatywnie na wartości chronione układu urbanistycznego Podkowy Leśnej. W projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Projektowana inwestycja dostosowana jest do istniejącej zabudowy historycznej i nie będzie negatywnie oddziaływała na zastany krajobraz architektoniczny”. Projekt posiada także uzgodnienia Regionalnego Konserwatora Przyrody działającego  z upoważnienia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Przebudowa rozpocznie się w przyszłym roku, jej przewidziany koszt wynosi 596 550 zł. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, w miarę możliwości budżetowych miasta – w przyszłym roku zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na całej długości, przebudowana sieć teletechniczna, wjazdy na posesje i chodnik na wysokości ronda. Pozostała część deptaka zostanie zrealizowana w dalszej perspektywie ( jak będą środki finansowe).

Przebudowa ulic

Ulica Sójek

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców  zgłaszającym bardzo złą nawierzchnię ulicy Sójek, został przeprowadzony jej remont. Ulica jest położona na terenach podmokłych i po opadach deszczu oraz roztopach do tej pory stawała się grząska, co utrudniało dojazd do posesji mieszkańcom, jak również firmie odbierającej śmieci. Nawierzchnia została utwardzona  płytami betonowymi typu MON z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Helenowska 

Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia). Na odcinku … zostały wykonane już wszystkie prace budowlane: na ulicy został położony asfalt, wybudowano wyniesione skrzyżowanie, namalowano oznakowanie poziome, ułożono chodnik z kostki betonowej oraz zrobiono odwodnienie ulicy.

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi 719

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Podkowie Leśnej na odcinku trasy 719 od ul. Gołębiej do granic miasta z Milanówkiem. Ma on 2,5 m szerokości oraz zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej.  Informujemy także, że Milanówek rozstrzygnął przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy 719 na swoim terenie, co pozwoli dojechać ścieżką rowerową aż do Grodziska Mazowieckiego.

Ulica Akacjowa

Na ulicy zostało wymienione pobocze chłonne, co znacznie ma poprawić odprowadzenie wody.

Ulica Irysowa

Wzorem ulicy Sójek, na ulicy Irysowej zostały położone płyty betonowe z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Orla 

Trwają prace projektowe. Projektant przygotował koncepcję przebudowy ulicy, która była przedstawiona w ramach konsultacji mieszkańcom. Na zorganizowane spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta, projektanta oraz pracowników merytorycznych przybyła liczna grupa podkowian. Podstawowym postulatem mieszkańców było zwiększenie liczby progów zwalniających celem skuteczniejszego wymuszenia spowolnienia i wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30km/h. Powyższe postulaty zostaną uwzględnione w projekcie.  Pozostałe sugestie z zakresu parametrów technicznych jak np.: szerokości jezdni i poboczy, przebiegu niwelety rozpatrzone zostaną co do możliwości zastosowania w trakcie dalszych prac projektowych.