Podkowa Leśna = Human Smart Town

Otrzymaliśmy dofinansowanie 1.132.800 zł na rozwiązania miejskie w duchu Smart City

Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.

W połowie lipca 2017 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem:  „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Podkowa Leśna podjęła rękawicę i złożyła fiszkę projektową w tym obszarze. Fiszka została zatwierdzona w Ministerstwie i Miasto mogło rozpocząć prace nad właściwym wnioskiem, który został złożony 26 października 2018 roku. Warto było czekać, w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego, na stronie konkursu pojawiła się oficjalna informacja o udzielonych dotacjach. Koncepcja projektu Podkowy Leśnej została doceniona i miasto stanie przed ogromną szansą ale i niesamowitym wyzwaniem – przed realizacją projektu.

Razem z partnerami, wśród których jest Politechnika Warszawska, lokalne organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk czy organizacja pozarządowa z woj. warmińsko – mazurskiego Fundacja Rozmawiamy, będziemy wspólnie pracować nad inteligentnym systemem monitoringu powietrza, platformą do gromadzenia i obróbki danych, monitoringiem wizyjnym przepompowni ścieków czy wdrażać unikatowe rozwiązanie zdalnego podlewania ogrodów w okresie niedoborów wody dla kilkunastu mieszkańców, pragnących przetestować takie rozwiązanie. Jednocześnie działania inwestycyjne będą bardzo mocno uzupełnione poprzez działania edukacyjne we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja projektu zaplanowana została do 30 czerwca 2021 roku.

 

 

Dodaj komentarz