Podkowa najbardziej innowacyjna w Polsce!

Podkowa Leśna z wyróżnieniem najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce w kategorii wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich! Z wielką przyjemnością wziąłem udział w gali XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka nagrodziła te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Z radością informuję, że poza wyżej wspomnianą nagrodą za innowacyjność Podkowa Leśna znalazła się na 7 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w swojej kategorii i tym samym awansowała z miejsca 20.

Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Paweł Tomczak – Dyr. Biura Związku Gmin Wiejskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej, Teresa Czerwińska – Wiceminister Finansów, Adam Hamryszczak –Wiceminister Rozwoju, Bogusław Chrabota –Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni. Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych wszystkich 2478 gmin w Polsce do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 500, gdzie oceniano  m.in. stan finansów,  pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i dochodów, przyrost zadłużenia, realizację inwestycji, jakość oferty edukacyjnej i jakość pracy administracyjnej. Analizie został poddany rok do roku w ciągu ostatnich czterech lat. Do rankingu wybrano 100 najlepszych gmin w Polsce. Na sukces w dużej mierze złożyło się zarządzanie finansami i wypracowanie w Podkowie Leśnej nadwyżki budżetowej w 2015r. oraz 2016r.

Te dwa ostatnie lata pokazują jaki Podkowa Leśna wykonała skok jakościowy – w latach wcześniejszych  miasto znajdowała się poza listą rankingową, nawet nie weszło do drugiego etapu. Uplasowanie się tak wysoko w tak znamienitym Rankingu Najlepszych Samorządów daje ogromną satysfakcję i wielką siłę do działania.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona była debatą o przyszłości polskich samorządów.

Dodaj komentarz