Podsumowanie roku 2016 i plany na 2017

Minął kolejny rok, a to oznacza, że jestem na półmetku kadencji i misji, której się podjąłem. Przede mną ambitne plany i trudne realizacje. Ten rok w podkowiańskim samorządzie do łatwych nie należał. Zmiany w strukturze administracji, racjonalizowanie wydawanych pieniędzy, szukanie oszczędności przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i kompetencji przez pracowników sprawiły, że zgodnie z moimi zapowiedziami koszty utrzymania administracji urzędu znacznie zmalały, a sprawność i efektywność wzrosła. W stosunku do zaplanowanego budżetu przez moją poprzedniczkę na rok 2014 koszty administracji planowane na 2017 spadły o ponad 562.000 zł. Z prostej matematyki wynika, że trzy lata temu plan wydatków na administrację urzędu miasta był wyższy o blisko 20%.

slajd3

 

Inwestycje

Trwały rozwój miasta nie jest możliwy bez inwestycji, które będą zaspakajały potrzeby lokalnej społeczności oraz dostarczaniu dobrych, na odpowiednim poziomie jakościowym usług publicznych. Dlatego ogromny nacisk położyłem na poprawę jakości infrastruktury drogowej i energetycznej oraz porządkowanie przestrzeni publicznej. Ilość inwestycji wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła, a środki przeznaczone w następnym roku będą jeszcze wyższe. Na same inwestycje drogowe (ulice, ścieżki rowerowe, parking) planujemy wydać ponad 6.000.000zł. Najlepiej to widać na wykresie.

slajd2W przyszłym roku przewidziana jest przebudowa ulic: Kwiatowej na odcinku Parkowa- Czeremchowa wraz z rondem i spowalniaczami, budowa ronda u zbiegu ulic Bukowej/ Lipowej/Topolowej, ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska, ulica Modrzewiowa na odcinku Wschodnia- Jaworowa. Zbudujemy Park&Ride na działce obok Stacji Podkowa Leśna Główna. Rozpoczniemy inwestycję budowy ścieżek rowerowych, co nie ukrywam jest moim priorytetem, choć to zadanie jest nie lada wyzwaniem, chociażby z powody formalizmów którym trzeba sprostać. W planie na 2017r. przewidziana jest termomodernizacja czterech budynków miejskich i budowa światłowodów na terenie miasta, które mają umożliwić m.in. zamontowanie monitoringu. Miasto będzie kontynuowało prace w zakresie kablowania niskiego napięcia. Pół miliona przeznaczone będzie na utrzymanie zieleni w mieście (dwukrotnie więcej niż w roku 2015).

Pozyskiwanie środków

Nie byłoby tylu inwestycji, gdyby nie determinacja, a co za tym idzie skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Składamy projekty wszędzie tam, gdzie widzimy duże prawdopodobieństwo pozyskania pieniędzy, niestety nie zawsze szanse są 100%. Gdybyśmy dostawali wszystko o co występujemy, bylibyśmy w raju. W bieżącym roku złożyliśmy 13 wniosków, 4 projekty nie otrzymały dofinansowania. Jednego – na rewitalizację stawu w parku nie mogliśmy złożyć, ze względu na wniesioną skargę (o której pisałem w poprzednim biuletynie). Zaś pozostałe złożone projekty w 2016r. przyniosły blisko 4.500.000 zł  pozyskanych środków. A to oznacza, że tylko w tej kadencji,  zostało pozyskanych ponad 7.500.000 zł. na rozwój miasta. Do tego należy dodać w 30% umarzalną pożyczkę w wysokości 1.200.000zł.

slajd4Edukacja, sport i partycypacja społeczna

Rozwój miasta, to również nowoczesne placówki edukacyjne, dlatego zaproponowałem, by w przyszłym roku wykonać koncepcję budowy nowego przedszkola oraz dokończyć zagospodarowanie terenu szkoły. Jestem zwolennikiem prowadzenia polityki tworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta niezależnie od wieku oraz poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, stąd środki przeznaczone na kulturę fizyczną w mieście w ciągu dwóch lat wzrosły kilkukrotnie. Doceniając działania organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom finansowym zaproponowałem zwiększenie kwoty w budżecie na działania społeczne o 20%. Zapraszając mieszkańców do włączenia się przy tworzeniu zadań budżetowych na przyszły rok, po raz pierwszy w tym roku przeprowadziliśmy budżet partycypacyjny, co zaktywizowało dotychczas mniej zaangażowanych podkowian. Ceniąc dobrą komunikację władz z mieszkańcami, przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych staram się wsłuchiwać w głos obywateli, stąd liczne organizowane spotkania z mieszkańcami (dotychczas odbyło się ich 19) Nie zmieniła się tez moja otwartość na codzienne, bezpośrednie kontakty w urzędzie.

Obrany kierunek i podjęty przeze mnie sposób zarządzania ma swoje przełożenie w profesjonalnych rankingach, gdzie Miasto Podkowa Leśna wspina się bardzo sprawnie po szczeblach drabiny, a wybrane działania są doceniane i nagradzane przez ekspertów.

Pomimo podejmowania czasem trudnych i niepopularnych decyzji, choć zawsze z myślą o ogólnospołecznych korzyściach podkowiańskiej wspólnoty, cieszę się, że pozostaję w dobrych relacjach z mieszkańcami, o czym świadczą pełne życzliwości rozmowy i przysyłana korespondencja. Dziękuję za zrozumienie, przychylność i współpracę.

Dodaj komentarz