Poprawa bezpieczeństwa na WKD

Po spotkaniu z zarządem WKD mam do przekazania dobrą wiadomość – peron stacji WKD Główna zostanie przedłużony w stronę WKD Zachodnia (kolejki będą zatrzymywały się dalej od przejazdu), tak aby poprawić bezpieczeństwo na przejeździe zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Urząd Transportu Kolejowego wyraził na to zgodę, prace projektowe zaczną się w tym roku, by jak najszybciej przeprowadzić przebudowę. To wynik wieloletnich rozmów władz miasta i apeli mieszkańców. Oby się udało!

Dodaj komentarz