Problemy z ciśnieniem wody

W ostatnim okresie z niepokojem przyglądam się problemom związanym z ciśnieniem wody, a co za tym idzie dostarczaniem wody mieszkańcom. Od wczesnej jesieni zeszłego roku stacje Uzdatniania Wody w Brwinowie mają kłopot z wydajnością, spowodowany koniecznością między innymi płukania złóż oraz przeprowadzeniem koniecznych prac konserwacyjnych. Zatem Podkowa Leśna produkuje wodę nie tylko dla podkowian, ale i dla mieszkańców Żółwina i Owczarni. Sieć brwinowska nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego ciśnienia, dlatego od dłuższego czasu wskazane wyżej miejscowości korzystają tylko z wody podkowiańskiej.

Stacja Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej pracuje w górnych granicach swoich możliwości technicznych i technologicznych. Przyczyną jest konieczność dostarczenia i zaopatrzenia w wodę 4 tysięcy mieszkańców samej Podkowy Leśnej, a także Żółwina i Owczarni. To prawie 7 tysięcy odbiorców. Normy dobowe wskazane dla poboru wody są na granicy dopuszczalności. Mimo tak dużej produkcji wody przez SUW na ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej, coraz częściej do Urzędu Miasta zgłaszają się mieszkańcy, którzy wskazują na niewystarczające ciśnienie w sieci i przerwy w dostawie wody.

Mimo suszy, wysokich temperatur i interwencji mieszkańców, Miasto Podkowa Leśna podejmuje wszelkie działania, w celu wywiązania się z obowiązujących między miastami ustaleń, w zakresie dostarczenia wody mieszkańcom sąsiednich miejscowości. Jednak tak intensywnie eksploatowane złoża filtracyjne w naszej stacji wymagają wymiany. Nie możemy dłużej zwlekać z rozpoczęciem remontu czekając, aż Brwinów zapewni bezpośredni dostęp do wody swoim mieszkańców. W najbliższym czasie w SUW mamy zaplanowaną wymianę złoża i modernizację automatyki.  Wtedy „problem wody” będzie narastał.

Na dzień dzisiejszy Podkowa Leśna wywiązała się z nadwyżką ze swoich zobowiązań względem Brwinowa. Bilans wody na 02.07.2018r. wskazuje deficyt po stronie Brwinowa w wysokości – 67.942,00 m3. To prawie połowa rocznej produkcji wody przez SUW w Podkowie, co oznacza, że aby wyjść na „0” nasza stacja powinna „zostać wyłączona” do końca 2018 roku . Rozliczenia zużycia od początku roku 2018r. nie zostały zbilansowane. Optymalny stan to bilans w interwałach miesięcznych wychodzący na „0”. Wtedy można mówić, że w okresie rozliczeniowym tyle samo wody podkowiańskiej zasiliło Żółwin i Owczarnię, co wody brwinowskiej Podkowę.

Mając na uwadze powyższą wystosowałem odpowiednie pismo do gminy Brwinów w celu podjęcia niezbędnych działań. Należy podkreślić, że w Podkowie Leśnej mamy do czynienia z względnie stałą liczbą domów i mieszkańców, miasto w całości pokryte jest siecią wod-kan, natomiast w Żółwinie, Owczarni oraz Tereni sytuacja mieszkaniowa jest dynamiczna. Mieszkańców przybywa i będzie przybywało stąd konieczność perspektywicznego spojrzenia na problem wody i podjęcia już dziś ukierunkowanych działań na terenie Brwinowa.

rozliczenie wody Podkowa-Brwinów

Dodaj komentarz