Projektujemy drogi

Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zadanie dotyczące Podkowy:

  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego składającego się z ul. Gołębiej (na odc. od ul. Warszawskiej – DW719 do ul. Zachodniej), ul. Zachodniej i ul. Sokolej w Podkowie Leśnej, a także ok. 30m odc. ul. Letniskowej (od granicy z Miastem Podkowa Leśna w kierunku zachodnim) we wsi Owczarnia. Długość ciągu komunikacyjnego przewidzianego do przebudowy w ramach niniejszego zadania to ok. 2,0km. Termin realizacji zamówienia – marzec 2016r.

Pozwoli to na występowanie o zewnętrzne dofinansowanie na realizację w/w inwestycji drogowych.

Zadania dotyczące Brwinowa i Milanówka:

  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Brwinowską (na odc. od ul. Królewskiej – DW719 do ul. Kazimierzowskiej), ul. J. Iwaszkiewicza oraz ul. Owczarską (na odc. od ul. Brwinowskiej do przejazdu kolejowego torów WKD) w Milanówku. Długość ciągu komunikacyjnego przewidzianego do przebudowy w ramach niniejszego zadania to ok. 2,6km
  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego: ul. Jodłową (na odc. od ul. Obwodnica – DW719 do ul. Leśnej Polany), ul. Leśnej Polany, ul. Otrębuską (na doc. od ul. Leśnej Polany do ul. Pszczelińskiej – DW720) i ul. Fabryczną w Brwinowie; ul. Kępińską (na odc. od ul. Borkowej do ul. T. W. Wilsona w Brwinowie; ul. Charci Skok i ul. Środkową w Brwinowie. Długość ciągów komunikacyjnych przewidzianych do przebudowy w ramach niniejszego zadania to ok. 2,3km.

 

Dodaj komentarz