Przybywa mieszkańców

Wreszcie mam dobre informacje, przybywa młodych mieszkańców, rodzin z dziećmi, wzrosła też w stosunku do ubiegłego roku liczba urodzeń (blisko 70%).

Według danych ewidencji ludności z dnia 31 grudnia 2021 r., liczba  mieszkańców Podkowy Leśnej wynosiła 3785, w tym 1995 kobiet i 1790 mężczyzn, w stosunku do roku 2020 liczba ta wzrosła o 47 osób. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

  1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 355,  a liczba mieszkańców – 406,
  2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1028 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1011,
  3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) wynosiła 612, a liczba mieszkańców: 373.
  4.  r. w mieście urodziło się 27 osób, w tym 10 dziewczynek i 17 chłopców. W analogicznym okresie zmarło 49 osób, w tym 25 kobiet i 24  mężczyzn. W stosunku do ubiegłego roku zmarło o jedną osobę więcej. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost urodzeń o 11 osób. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowią 19,82% ogółu mieszkańców miasta, w tej grupie mieszkańców przeważają chłopcy.  Na koniec 2021 roku  – 761, o 20 osób więcej niż rok wcześniej.

    Grupa najmłodszych dzieci – w wieku do 2 lat – obejmuje 75 osoby, w tym 42 chłopców oraz 33 dziewczynki. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat, wynosi 157 osób, w tym 79 chłopców i 78 dziewczynek. 529 mieszkańców miasta to dzieci i młodzież w wieku szkolnym – od 7 do 18 lat. W tej grupie wiekowej jest 285 chłopców i 244 dziewczynki. Ogólna suma dzieci i młodzieży w stosunku do wszystkich mieszkańców wynosi 20,11%.

    Jedną czwartą mieszkańców miasta (26,71%) stanowią seniorzy, tj. kobiety oraz mężczyźni, którzy ukończyli odpowiednio 60 bądź 65-lat. Ta grupa wiekowa liczy 1011 osób, z czego 63,16% to kobiety,natomiast mężczyźni stanowią 36,89% ogółu seniorów.

    Według danych dotyczących zameldowań na pobyt stały i czasowy, w Podkowie Leśnej zamieszkują przedstawiciele 20 narodowości: afgańskiej, amerykańskiej, austriackiej, belgijskiej, białoruskiej, brytyjskiej, francuskiej, gruzińskiej, irlandzkiej, kameruńskiej, kanadyjskiej, kirgistańskiej, niemieckiej, pakistańskiej, polskiej, rosyjskiej, słowackiej, turkmeńskiej, ukraińskiej, węgierskiej.

Dodaj komentarz