Ranking Przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego

Podkowa Leśna uplasowała się na 2 miejscu wśród gmin miejskich na Mazowszu, zaraz po Warszawie w Rankingu przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnikiem była liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1tys. mieszkańców, gdzie w Podkowie Leśnej jest to 219,78.

Wśród wszystkich gmin w województwie mazowieckim wyższą pozycję zajmują gminy Lesznowola i Łomianki. W Polsce jesteśmy 15 najbardziej przedsiębiorczą gminą (na 2478). Według twórców rankingu wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje też obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą.

Największą liczbę podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców odnotowano w miastach turystycznych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, natomiast liderem rankingu jest dolnośląski Karpacz, w którym na 1 tys. mieszkańców przypadało 795,37 podmiotów gospodarczych. Ranking oparty jest na danych z 2015r.

Ranking-gmin-pod-wzgledem-liczby-podmiotow-gospodarczych-na-1-tys–mieszkancow

Dodaj komentarz