Referendum w/s stawu

Szukajmy tego co nas łączy.  Dendropolis i aktywiści skupieni wokół tej grupy podkreślają, że działają W INTERESIE MIESZKAŃCÓW, także takiego sformułowania użyto w odpowiedzi na moją propozycję ugody.
Ponieważ jest to /interes mieszkańców/ absolutny priorytet dla obecnych władz miasta, dlatego po rozmowach z radnymi uznaliśmy, że jedyną słuszną decyzją jest odwołanie się do głosu mieszkańców i ogłoszenie REFERENDUM lokalnego w/s rewitalizacji stawu w Parku Miejskiej.
Nie ma lepszego narzędzia demokracji bezpośredniej i sposobu określenia „interesu mieszkańców”. Niech mieszkańcy wypowiedzą się, czy rozwiązania zaproponowane przez miasto w sprawie budowy stawu są tymi, których oczekują. Być może nie. Z całą pewnością władze miasta uszanują wolę podkowian. Każdą. Mam nadzieję, że zrobi to także środowisko Dendropolis.
Zarówno Konstytucja, ustawa o samorządzie, jak i ustawa o referendum dają taką wyjątkową możliwość. By referendum w tej sprawie było ważne, musi wziąć w nim udział nie mniej niż 30 % uprawnionych do głosowania. Biorąc pod uwagę, jak ważną sprawą dla naszej podkowiańskiej społeczności jest Park Miejski i jego serce, którym jest staw zakładam, że ta frekwencja będzie znacząca. Wyniki referendum dla władz miasta, także tych kolejnych powinny być wiążące. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie wola większości nie jest respektowana przez kogokolwiek lub ktoś przeszkadza, by ją realizować – władze, organizacje, grupy działania. Wtedy mówilibyśmy o anarchii i własnym interesie, a nie interesie mieszkańców. A tego zapewne nikt z nas nie chce.
Kalendarz referendum lokalnego zostanie przedstawiony mieszkańcom przez Radę Miasta Podkowa Leśna zapewne na najbliższej sesji.

Dodaj komentarz