Remont Kościelnej

Od kilku dni remontujemy ulicę Kościelną, położoną obok szkoły i kościoła, gdzie ruch jest bardzo duży. We wrześniu dzieci, ich rodzice i pozostali uczestnicy ruchu już w sposób bezpieczny będą mogli korzystać z oddanej drogi.

W ramach trwającej przebudowy wykonana zostanie zatoka z kostki betonowej, która służyć będzie głównie obsłudze przyległej szkoły a zadaniem jej będzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, przywożonych przez rodziców na zajęcia. Na całym odcinku powstanie nowa jezdnia szerokość 3,50m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną również nowe zjazdy z kostki betonowej do przyległych posesji. Od strony zachodniej na poboczu zachowana zostanie praktycznie na całej długości istniejąca nawierzchnia z „brukowca”. Przy drzewach od strony ulicy Modrzewiowej w bezpośredniej bliskości pobocze wykonane zostanie jako ziemne. Celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych a w szczególności dzieci na całej długości wprowadzona zostanie strefa zamieszkania. Termin zakończenia prac to 15 wrzesień b. roku, natomiast na podstawie zaangażowania prowadzonych prac przewiduje się że  zakończenie robót budowlanych nastąpi pod koniec lipca.

Dodaj komentarz