Rowy – temat rzeka

Podkowa Leśna tak jak całe Trójmiasto Ogrodów w przeważającej większości leży w zlewni rzek i cieków wodnych wypływających z terenów gminy Nadarzyn – Rokitnica, Rokicianka, ciek wodny przepływający przez Podkowę nazywany rowem RS-11 ( rzeczka przepływająca przez Park i Parów Sójek )  oraz rzeki Zimnej Wody i Mrówki opływających las Młochowski Otrębusy i Brwinów.  Na terenie miasta zlokalizowany jest także rów RS-19 – to ten za cmentarzem, swój koniec ma u zbiegu ulicy Leśnej i Cichej na terenie Lasu Młochowskiego. Są mieszkańcy, którzy pamiętają czasy gdy tym rowem stale płynęła woda z Nadarzyna i Starej wsi przez las. Obydwa rowy RS-11 i RS-19 łączą się za trasą 719 i wspólnie wpadają do Rokitnicy. RS -19, w odróżnieniu od RS-11 odprowadza wody opadowe tylko z terenu naszego Miasta i części Wille Borki.

4 żółwin wysokościówka z warstwicamiWszyscy wiemy ze, woda z reguły płynie wraz ze spadkiem terenu od swojego źródła do ujścia. Ta reguła, także dotyczy naszego wyjątkowego miasta. Warto w tym momencie uświadomić sobie że, duża część Żółwina i cała wieś Terenia są położone aż o 20 metrów wyżej niż Zarybie, a południowy wylot Jana Pawła II jest położony o prawie 7 metrów wyżej skrzyżowanie Brwinowskiej z trasą 719.

Jednym słowem jak pada to wszystko szybko płynie z Owczarni, Żółwina, Tereni i Nadarzyna do Podkowy Leśnej. A tutaj mamy mniejszy spadek terenu, niekonserwowane rowy, nie ma (za wyjątkiem stawu, i tylko wtedy gdyby zawsze był pusty )zbiorników retencyjnych i co najgorsze przepusty pod 719 są relatywnie wyżej niż np. dno rowu obok cmentarza. Dopóki nie zostanie zmodernizowany ( czyli pogłębiony i wyprofilowany ) rów po drugiej stronie trasy 719 oraz nie zostaną przebudowane przepusty pod tą trasą, woda spływająca z górnej części zlewni będzie się zatrzymywać ( bo małe przekroje rowów i przepustów, zamulone dna – działają jak lokalne tamy ) i podtapiać nasze domy. Dlatego najczęściej występują podtopienia w okolicy ulic Irysowej, Zarybie, w okolicy Cmentarza i ulicy Dębowej. Remont i modernizację naszego systemu rowów powinno się przeprowadzić od ujścia czyli najniżej położonych części miasta.  Inaczej woda z góry będzie zalewała tych na dole. Zupełnie jak u Fredry.

2 sytuacja 75000 i zlewnie z wododziałemW opracowanym na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2008 roku opracowania „Program małej retencji
dla Województwa Mazowieckiego Rejon Podkowy Leśnej jest oznaczony jako jeden z najbardziej podatnych na podtopienia na terenie całego województwa i jednocześnie narażony na długotrwałe susze czyli spadek wody poniżej poziomu hydrobiologicznego – stepowienie gleby ( zjawisko bardzo niekorzystne dla roślinności Podkowy leśnej ). Przepusty pod trasą 719 zostały w dokumencie uznane za wymagające natychmiastowej przebudowy.

Zanim dojdzie do podpisania porozumień z Marszałkiem Województwa i wynegocjowania zakresu działań z właścicielami gruntów po drugie stronie trasy 719, to należy jak najszybciej ogłosić przetarg na konserwację rowów.  Obecny stan rowów w Podkowie jest katastrofalny, są zarośnięte, niedrożne, zamulone.