Ścieżki rowerowe w zasięgu! Otrzymaliśmy dofinansowanie.

Podkowa Leśna otrzymała blisko 2,7 mln złotych dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. W ramach partnerskiej umowy sześciu gmin ( Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Pruszków, Żyrardów), został złożony projekt celem wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych. Otrzymaliśmy wysoką punktację, co uplasowało nas na 2 pozycji. Pozytywnie na ocenę projektu wpłynęła m.in. ilość międzygminnych połączeń granicznych. Chodzi o to, by stworzyć sieć dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie około 38 km zintegrowanych tras rowerowych na trenie Zachodniego Mazowsza, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja ma zapewniać bezpieczeństwo korzystającym użytkownikom oraz obejmować całą infrastrukturę towarzyszącą. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 30  mln.

img_0029w

Dodaj komentarz