Do siego roku!

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi, Przyjaciele!

Z okazji Nowego Roku składam Wam moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Oby ten 2015 rok przyniósł nam wszystkim same dobre chwile, a Podkowa zmierzała w dobrym kierunku.

Dodaj komentarz