Skrzyżowanie 719 z Gołębią

W lipcu zeszłego roku, w związku z licznymi zgłoszeniami przez mieszkańców w sprawie nieprawidłowo ustawionych świateł na skrzyżowaniu trasy 719 i ulicy Gołębiej (przy Galerii Podkowa) skierowałem pisma interwencyjne (przeprowadzenie działań kontrolnych i naprawczych – sprawdzenie poprawności działania) do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) oraz prośbę do Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o podanie statystyk kolizji i wypadków.

Statystki kształtują się następująco: w okresie 1.01.2021 – 30.06.2022 Policja została wezwana do 6 kolizji i 1 wypadku, Straż Pożarna brała udział w 5 zdarzeniach.  Niezwłocznie, jeszcze w lipcu zeszłego roku zlecono konserwatorowi sygnalizacji świetlnej dokonanie sprawdzenia działania urządzeń. Podczas przeglądu została poprawiona jedna z kamer. Urząd Marszałkowski, któremu także przekazano sprawę, po dokonanych oględzinach nie stwierdził nieprawidłowości, jednocześnie informując nas, że w czasie pandemii wszystkie światła na terenie województwa mazowieckiego zostały przełączone w tryb „stałoczasowy”. W III kwartale przywrócono akomodacyjne sterowanie sygnalizacją, co powinno wykluczyć sytuacje nieczytelne (niebezpieczne) dla użytkowników drogi.

W związku z kolejnymi zgłoszeniami o trwających nieprawidłowościach z sygnalizacją w obrębie tego skrzyżowania, ponownie 2.01.2023 r. wystąpiłem do MZDW o podjęcie działań. Czekamy.

Jeżeli macie Państwo jakieś aktualne obserwacje co do prawidłowego bądź nieprawidłowego działania tych świateł, to proszę o taką informację na maila artur.tusinski@podkowalesna.pl  lub zgłoszenie do urzędu.

Dodaj komentarz