Spotkanie z mieszkańcami

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące prezentacji projektów na ulicę Lotniczą i Miejską na całej jej długości. Obie ulice mieszczą się centrum miasta i są w strefie uciążliwego parkowania.  Stan techniczny, szczególnie ulicy Miejskiej jest katastrofalny.  Tematem dyskusji będą zaproponowane rozwiązania projektowe tylko dla  w/w ulic.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej, przy ul. J. Pawła II

Dodaj komentarz