Staw i rowy wyczyszczone

Udało się wygospodarować w budżecie pieniądze na czyszczenie dna stawu w Parku Miejskim oraz na zadanie polegającego na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających w Podkowie Leśnej tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywozie, koszeniu skarp rowów, oczyszczeniu dna rowu i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów z wyłączeniem odcinka rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

IMG_0013wPrace zostały rozpoczęte w połowie września i szczęśliwie udało  się je dokończyć przed ostatnimi obfitymi opadami.  Z kosztorysu, który posiadamy wynika, że rewitalizacja stawu z remontem przepustów, mostków i pozostałych elementów to wydatek rzędu 1.200.000 zł. Jest to kwota, której nie jesteśmy w stanie wyasygnować w budżecie, natomiast w przyszłym roku podejmiemy starania o wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne.

.

Dodaj komentarz