Szybki internet – budowa światłowodów

Wraz z postępem nauki i techniki gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na jak najbardziej optymalny nośnik informacji. Nowoczesny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz coraz bardziej zaawansowane sieci internetowe wymagają ogromnych prędkości transmisji (przesyłu) danych.

Z radością informuję, że po ponad 1.5 rocznych negocjacjach 6 września br. podpisałem Deklarację o współpracy Miasta Podkowa Leśna z Orange Polska Spółka Akcyjna, gdzie partnerzy wyrażają wolę rozpoczęcia działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do szybkiego internetu.

Oznacza to budowę światłowodów i podłączenie każdego chętnego (bezpośrednio do budynku). Jest to rodzaj kabla – łącza, służący do przesyłania cyfrowej informacji w postaci światła widzialnego (czyli fali elektromagnetycznej o wysokiej częstotliwości). Na dzień dzisiejszy internet mamy wolny i słaby, w dodatku, przez to, że biegnie po kablach miedzianych jest nieodporny na warunki atmosferyczne, czego pewnie każdy z Państwa doświadczył po większym deszczu.

Plan zakłada, że za 2-2,5 miesiąca zostanie wyłoniony wykonawca projektu i późniejszej budowy. Zakładamy, że uda się wykorzystać większość istniejącejkanalizacji teletechnicznej. W pierwszej kolejności zostaną podłączone jednostki oświatowe – do końca sierpnia 2018, następnie kulturalne,  instytucje i mieszkańcy. W tym celu będą zbierane deklaracje. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s. Inwestycja powinna się zakończyć  do roku 2020. Deklaracja o wyrażeniu zgody nie zobowiązuje do podpisania umowy z Orange na usługę dostępu do internetu.

Światłowody pozwolą  na podłączenie wszystkich budynków użyteczności publicznej, ale również przepompowni i monitoringu wizyjnego, którego budowa w końcu ruszy pełną parą. Koszt przeprowadzenia inwestycji poniesie właściciel światłowodów (czyli Orange) ze środków własnych oraz pozyskanych z UE, które już na ten cel posiada. Z uwagi na specyfikę miejscowości, w której znajdują się  tylko domy jednorodzinne – rzadką zabudowę, przelicznik ilości odbiorców na km sieci światłowodowej wypada bardzo słabo. Dlatego cieszy mnie, że trudne i długie negocjacje zakończyły się sukcesem.

Dodaj komentarz