Uchodźcy na terenie Podkowy Leśnej

15 października 2015r. , w czwartek na terenie całego kraju odbędzie się akcja „Dzień Solidarności z Uchodźcami”. Uważając tę inicjatywę za bardzo cenną, tego dnia o godz. 18.30 zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie pt. Uchodźcy na terenie Podkowy Leśnej do sali kinowej MOK na ul. Świerkowej 1.

Goście, którzy wezmą udział w spotkaniu:

  • Szymon Hajduk – Dyrektor Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Katarzyna Oyrzanowska – Przedstawiciel UNHCR (Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce)- Specjalistka ds. Integracji Uchodźców
  • Sławomir Sikora – Dyrektor Gimnazjum „Raszyńska” antropolog i nauczyciel pracujący w klasach wielokulturowych
  •  Izabela Szewczyk – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Migracji
  • prof. Hazem M. Kalaji – Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, Syryjczyk mieszkający w Polsce
  • Przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Psychodynamicznego
  •  Elżbieta Mieszkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Spotkanie ma charakter informacyjny: przedstawimy plany Urzędu do Spraw Cudzoziemców związane z pobytem uchodźców na terenie Dębaka w Podkowie Leśnej, możliwości przyjęcia dzieci cudzoziemskich do szkoły samorządowej oraz dotychczasowe doświadczenia z uchodźcami społeczności podkowiańskiej.

Co oznacza w praktyce przyjęcie uchodźców ? – czy to się zmieni w stosunku do lat ubiegłych, jak wygląda proces integracji, czy i jak nas on zmieni. W drugiej części spotkania eksperci przedstawią wyzwania związane z odmiennością kulturową, stereotypami, naszymi obawami, ale też i korzyściami wynikającymi z migracji.

Obserwując przetaczającą się obecnie przez publiczny dyskurs falę ksenofobii i nietolerancji, w którym politycy wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, a w przestrzeni wirtualnej panuje niewyobrażalny hejt na uchodźców uważam, że należy powiedzieć STOP. Również temu co się dzieje na naszym podkowiańskim podwórku, na portalach społecznościowych, gdzie mieszkańcy Podkowy nawołują do rasizmu np. cyt.:„całe szczęście, że rasizm staje się normą w tym kraju” (o innych wypowiedziach nie wspomnę), gdzie jakiś anonimowy ksenofob rozlepia od dwóch dni kartki na tablicach ogłoszeń, mówiące o wspieraniu przestępstwa przez władze (treść na zdjęciu).

DSCN0519Powiedzmy STOP, tym, którzy wzniecają lęk, wrogość i niechęć wobec uchodźców,  którzy posługują się mową nienawiści.  W Polsce nie ma zgody na rasizm. Nie ma zgody na hejt wobec słabszych, bezbronnych i tych w potrzebie. Pokażmy, że w Podkowie Leśnej jesteśmy wspólnotą zrozumienia, tolerancji i odpowiedzialności. Zapraszam na spotkanie.

Dodaj komentarz