Uruchomiono procedurę w/s wpisu ulic do rejestru zabytków

Konserwator Zabytków (MWKZ) poinformował urząd, że do końca czerwca br. zostaną wszczęte postępowania o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej, w związku z wnioskiem m.in stowarzyszenia Dendropolis z lipca zeszłego roku.
Przypomnę, że:
  • obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną
  • od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia JAKICHKOLWIEK prac (podobnie jak w przypadku Alei Lipowej) – tak mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Doświadczenie uczy, że procedura potrwa…
Lokalni „działacze” nie odpuszczają…

Dodaj komentarz