Uspołecznione zarządzanie

W obu kadencjach konsultowaliśmy, uzgadnialiśmy, rozmawialiśmy. Odbyło się ponad 50 spotkań (w VII kadencji 36) Burmistrza Miasta z mieszkańcami, na których omawiano lokalne tematy (kryzys uchodźczy, przebudowę dróg, stawu, ul. Lipowej, wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu w mieście, nasadzenia, zmiany legislacyjne, systemu odpadów, dokumentów planistycznych, zmian klimatycznych czy jakości powietrza i in.).
Spotkania miały różną formę. Ogromna większość z nich była tematyczna, ale poza tym były też spotkania poszczególnych grup interesariuszy, tak jak te z Uniwersytetem Otwarte Pokolenia np. dotyczące planów inwestycyjnych, parku czy stanu finansów miasta. W znacznej większości spotkań udział brali zaproszeni goście. Odbywały się spotkania w postaci paneli dyskusyjnych, konsultacji z projektantami branżowymi i ekspertami w różnych dziedzinach. Na wszystkich spotkaniach mieszkańcy zabierali głos (bez ograniczeń). Miały też miejsce spotkania o zupełnie innym charakterze, nie wymienione wyżej, kiedy grupa mieszkańców zapraszała mnie, by podyskutować o palących ich problemach.
W czasie lockdownów, spowodowanych pandemią COVID-19 sposób komunikacji musiał się zmienić, dlatego dialog został częściowo przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. Zostało zorganizowanych 11 live chat’ów przeprowadzonych w mediach społecznościowych.
Wzrosła obszerność Biuletynu do kilkudziesięciu stron. Biuletyny prawie regularnie pojawiają się co 2 miesiące we wszystkich podkowiańskich domach. Strona www miasta została dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, od 2015 roku doczekała się, podobnie jak BiP modernizacji i dostosowania do dzisiejszych wymogów. Zostało zaktualizowane oficjalne konto urzędu na FB.
Poza oficjalnymi drogami na bieżąco przekazywałem informacje w sposób mniej formalny, za pośrednictwem prowadzonego bloga oraz konta na Facebooku. Dostępny był służbowy nr telefonu, z czego wielu mieszkańców korzystało, również poza godzinami urzędowania. Podobnie jest z e-mailem jak i wiadomościami prywatnymi pisanymi za pośrednictwem facebooka.

Dodaj komentarz