Wniosek złożony

W styczniu złożyliśmy wniosek na kwotę 957.247,50zł o dofinansowanie w 90% pielęgnacji 3104 drzew wzdłuż wszystkich alejek w Parku Miejskim. W roku ubiegłym i końcówce 2015 wykonano prace pielęgnacyjne 2300 drzew w parku, alejach zabytkowych w lesie Młochowskim, przy ul. Lipowej i Jana Pawła II. W czasie prac pielęgnacyjnych okazało się, że jest bardzo dużo drzew suchych, chorych i wiatrołomów, stąd kontynuowanie prac pielęgnacyjnych. Prace były wykonywane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach pod okiem konserwatora.

Mamy to szczęście, że wokół nas rosną drzewa. W przeciwieństwie do kraju, gdzie wycinka będzie dozwolona na każdą skalę, my drzewa pielęgnujemy. Drzewa dają człowiekowi bardzo dużo, przede wszystkim zapewniają nam tlen. Nie wspomnę o walorach estetycznych, tłumieniu hałasu czy podtrzymywaniu wody w glebie itd. Drzewa są również swoistym filtrem różnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, które znajdują się w powietrzu. Ma to ogromne znaczenie, kiedy docierają do nas informacje o skali zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Mam nadzieję, że dobra passa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych będzie trwała dalej, co przysłuży się nam wszystkim.

Dodaj komentarz