Wybory – cd. Zawiadomienie do prokuratury o próbie wyłudzenia danych

W związku z wczorajszą korespondencją otrzymaną od anonimowego nadawcy pn. Poczta Polska, po przeanalizowaniu ze środowiskami prawniczymi, informuję, że złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia od Urzędu Miasta Podkowa Leśna danych osobowych wszystkich wyborców miasta przez nieupoważniony podmiot (brak obowiązującego umocowania prawnego) oraz zgłoszenie zawiadomienia o próbie wyłudzenia danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie ma możliwości w dzisiejszym systemie prawnym na udostępnienie danych mieszkańców podmiotowi, jakim jest Poczta Polska. W związku z otrzymanym mailem,  dane wyborców Miasta Podkowa Leśna nie zostaną udostępnione.

Wyjaśnienie

W dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 02:10 na elektroniczną skrzynkę pocztową Urzędu Miasta Podkowa Leśna (urzadmiasta@podkowalesna.pl) z adresu wybory2020@poczta-polska.pl wpłynął anonimowy mail (napisano tylko „Poczta Polska”, bez podpisu elektronicznego osoby upoważnionej, bez obowiązującej podstawy prawnej wniosku), w tytule „Wybory 2020 – wniosek o udostępnienie danych”, w treści zawierający wniosek o  przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.). Zakres udostępnionych danych miał zawierać:

 • PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
 • Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) – dana obowiązkowa,
 • Miejscowość- dana obowiązkowa,
 • Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
 • Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),
 • Numer domu – dana obowiązkowa,
 • Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),
 • Imię – dana obowiązkowa,
 • Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),
 • Nazwisko- dana obowiązkowa,
 • Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
 • Województwo – dana obowiązkowa,
 • Powiat – dana obowiązkowa,
 • Gmina – dana obowiązkowa,
 • Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,
 • Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,
 • Identyfikator  gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.

Zwracam jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a ustawy Kodeks wyborczy. Tak więc nawet, jeśli z wnioskiem rzeczywiście wystąpiła Poczta Polska, to na dzień dzisiejszy wniosek w powyższym zakresie nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej ani udostępnienia temu podmiotowi ww. danych.

Na e-mail otrzymany z Poczty Polskiej w sprawie udostępnienia urn oraz miejsca do zainstalowania skrzynek odpowiedź została udzielona w następującej treści:

Region Pionu Infrastruktury w Warszawie
Poczta Polska
Świętokrzyska 31/33
00-941 Warszawa
Dot. maila z dnia 22 kwietnia 2020 r., godz. 15:33:30, temat: WYBORY 2020

Szanowna Pani,

odpowiadając na tę zaskakującą w formie i treści korespondencję uprzejmie informuje, że:

 • Na dzień 10 maja br. są wyznaczone wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym nie możemy udostępnić nikomu posiadanych przez nas urn wyborczych, gdyż będą one potrzebne do przeprowadzenia głosowania.
 • W związku z wyznaczonymi na 10 maja br. wyborami prezydenta RP nie możemy wyrazić zgody na lokalizację w siedzibie obwodowej komisji wyborczej ani w jej pobliżu żadnych urządzeń, które mogłyby zakłócić przebieg głosowania.

 

 

Dodaj komentarz