Wyniki referendum

W wyniku głosowania 98,27% podkowian opowiedziało się za „ utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi.” 23 osoby odpowiedziało się przeciwko.

Na drugie pytanie „Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?” pozytywnie odpowiedziało 95,68%

W czasie głosowania mieszkańcy artykułowali, że nie dokońca drugie pytanie jest dla nich jasne, stąd należy przypuszczać wynika różnica głosów w odpowiedziach „na tak” między pierwszym a drugim pytaniem.

Głosy oddało 1356 osób, co stanowi 42,3 % uprawnionych do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 3206 osób.

Wszystkim mieszkańcom dziękuję za udział w referendum.

Dodaj komentarz