Wyniki wyborów 2024

MAGDALENA ECKHOFF z KWW Mieszkańcy dla Podkowy została wybrana Burmistrzem Podkowy Leśnej! Gratuluję!
Oficjalne wyniki na PKW:
Magdalena Eckhoff 52,06%
Wojciech Wisniewski 26,74 %
Małgorzata Stępka 18,08 %
Besik Latsabidze 3,12%
Frekwencja w Podkowie 68,74% (Polska ok. 51,04).
Wprowadziliśmy 12 na 15 radnych do Rady Miasta.
Wielkie gratulacje dla RADNYCH z KWW Mieszkańcy dla Podkowy:
2. Agata Brzozowska – Kempf
3. Anna Olejniczak – Siara
4. Edyta Barucka
5. Wojciech Sancewicz
6. Adam Krupa
7. Alicja Rotfeld-Paczkowska
9. Bożena Agata Górczyńska
10. Michał Gołąb
12. Aleksandra Bankiewicz
13. Wojciech Żółtowski
14. Ewa Wolska
15. Jacek Matłacz
Ogromne podziękowania Ani Żuromskiej Mihułce (11), Oldze Jarco (1) i Jarkowi Hanulakowi (8 ) za współpracę, zaangażowanie i wysoką kulturę prowadzonej kampanii. Strata niewielką liczbą głosów pokazuje wielkie społeczne poparcie dla stabilizacji, rozwoju i obranego dotychczas kierunku.
Z wielką przyjemnością pracowało się z Waszą całą ekipą.
Nie muszę Państwu mówić, jak bardzo się cieszę z wyborczego sukcesu, zwłaszcza że kolejny kandydat na burmistrza osiągnął wynik dwukrotnie mniejszy od kandydatki popieranej przeze mnie.
Skład Rady Miasta domykają:
1. Katarzyna Majewska – Lutyk
8. Dąbrówka Smolny
11. Anna Baranowska
Gratuluję i życzę owocnej współpracy.

Dodaj komentarz