Zaawansowana budowa ścieżek rowerowych.

W lutym dość obszernie pisałem o rozpoczęciu budowy ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej. Myślę, że jest to na tyle ważna inwestycja w naszym mieście, że warto znowu napisać parę słów. Intensywnie prowadzone są prace na najtrudniejszym (ze względu na ukształtowanie terenu) odcinku wzdłuż torów WKD, szczególnie na wysokości Parku Miejskiego.

W pasie linii WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa Główna  – Podkowa Zachodnia ścieżka o szerokości 2,5 m została już wykorytowana. Na odcinku od przystanku stacji do parku całość (okrawężnikowana) czeka na ułożenie ostatniej warstwy z kostki bezfazowej.

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na ścieżce wyznaczonej w pasie drogowym Rysiej i Żubrowej (dotychczas porośniętych samosiejkami w korytarzach leśnych).  Praktycznie obie te ścieżki są na ukończeniu, została położona nawierzchnia, trwają prace polegające na docinaniu fragmentów kostki na łukach drogi.

Otworzyliśmy te ciągi komunikacyjne, które były niewykorzystane dotychczas, co znacznie poprawi funkcjonalność komunikacyjną wewnętrzną naszego miasta. Część ścieżek zaprojektowanych zostało w pasach drogowych wyznaczonych w planie Antoniego Jawornickiego jeszcze w 1925r.

W ulicach Jeleniej i Dębowej od dawna czekamy na możliwość dokończenia budowy. Jak zauważycie Państwo, tam prace ustały ze względu na ogromne problemy z dostarczeniem materiałów. Te odcinki będą wykonane z naturalnego kruszywa łączonego polimerem.

Taka sama powierzchnia została zaprojektowana w ulicy Żubrowej i Rysiej, ale ze względu na warunki gruntowe (kurzawka) musieliśmy podjąć decyzję o zmianie technologii budowy.

Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł. oraz w kwietniu tego roku  otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w wysokości 1.475. 800 zł, co pozwoli na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.

Dodaj komentarz