Zjazd Delegatów Unii Miasteczek Polskich

Na moje zaproszenie 30 maja 2016r. do Podkowy Leśnej zjechali z różnych stron kraju delegaci Unii Miasteczek Polskich. Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ump_logo2Organizacja działa od 1991r. Małe miasteczka mają swoją specyfikę i co za tym idzie własne interesy, których stara się bronić Unia. Podkowa Leśna była gospodarzem spotkania, którego jednym z tematów było wzmocnienie roli stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań korzystnych dla małych samorządów.

Dodaj komentarz