Wyniki ankiety

Przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej przed wyborami przez KWW Mieszkańcy dla Podkowy. W ankiecie wzięło udział 114 respondentów, co daje 3% populacji mieszkańców Podkowy. Odpowiedzi było można udzielać pisemnie, wypełniając kwestionariusz za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio podczas spotkań przedwyborczych. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania zamknięte były oceniane w skali od 1do 5. Przy czym: 1 bardzo źle, 2 źle, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze.

Odpowiedzi na pytania można przeczytać w zamieszczonym linku.

https://docs.google.com/forms/d/10J-qlSYS5gXg1YxIQx3lTXPM_uef5cbZ_PguQ0NDHbs/viewanalytics

Dodaj komentarz