Kto zmieni standardy rządzenia?

„Kto zmieni standardy rządzenia?” Pod takim tytułem ukazał się artykuł Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog, które zakończyło akcję ” Jawność sprzyja każdej władzy”.

Na 292 kandydatów objętych akcją wygrało 9 osób, w tym ja – jako jedyny na Mazowszu i w centralnej części kraju.

Lista zwycięskich uczestników akcji „Jawność sprzyja każdej władzy”

 • Albert Bartosz, Oświęcim
 • Robert Biedroń , Słupsk
 • Łukasz Borowiak, Leszno
 • Adrian Napierała, Dopiewo
 • Ryszard Pacholik, Kobierzyce
 • Robert Pawłowski, Złotoryja
 • Adam Ruciński, Środa Śląska
 • Artur Tusiński, Podkowa Leśna
 • Krzysztof Wolny, Międzychód

W akcji, chodziło  o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych.

Między innymi zdeklarowałem się do:

 1. Publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestry wszystkich umów zawieranych przez urząd. Rejestry będą dostępne w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania oraz zawierać będą minimalnie informację o numerze umowy, kontrahencie, zakresie wykonywanego zadania, terminie obowiązywania umowy oraz kwocie.
 2. Udostępniania swojego kalendarza w Biuletynie Informacji Publicznej, w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania. Kalendarz będzie zawierać wszystkie przeszłe, bieżące i planowane służbowe spotkania oraz wszelkie działania związane z wykonywaniem przeze mnie funkcji publicznej.
 3. Nie zatrudniania radnych w spółkach i instytucjach zależnych od burmistrza miasta

Link do artykułu.http://siecobywatelska.pl/1,454,kto_zmieni_standardy_rzadzenia.html

Dodaj komentarz