34 sprawozdanie z prac burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 22 maja 2018 roku – 26 czerwca 2018 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 12 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. ogłoszenia komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta oraz spraw organizacyjnych w urzędzie

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z przedstawicielami firmy Orange w zakresie światłowodów, monitoringu, zdalnego odczytu wodomierzy
 • Z dyrekcją CUW w sprawie  konkursu na Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola.
 • Z przedstawicielami Unii Miasteczek Polskich, Metropolii Warszawskiej
 • Z wójtami, burmistrzami i prezydentami reprezentującymi ZIT
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Posiedzenie KPP w Nadleśnictwie Chojnów
 • Z policją w sprawie bezpieczeństwa i nadzoru w mieście Podkowa Leśna.
 • Odczyt w Krajowej Izbie Gospodarczej o zmianach w kodeksie wyborczym w kontekście możliwych problemów itp.
 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez agendę energetyka.24 w CBF na temat możliwych narzędzi i barier w walce ze smogiem oraz rządowego programu Czyste powietrze
 • Sprawy bieżące:
 • Zakończono przebudowę ulicy Topolowej – wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i azyli oraz wprowadzono nową stała organizację ruchu .
 • Trwają prace przy realizacji ścieżek rowerowych- wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach
  • WKD Podkowa Leśna Zachodnia –Park Miejski (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne, ukształtowanie skarpy, rozpoczęto ustawianie obrzeży)
  • Park Miejski – WKD Podkowa Leśna Główna (wykonano oświetlenie, nawierzchnię)
  • Wzdłuż ul. Jeleniej (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej wraz z postawieniem lamp, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię)
  • Dębowa (wykonano oświetlenie)
  • Żubrowa – Rysia (wykonano oświetlenie, nawierzchnię z kostki betonowej trwają prace wykończeniowe przyczółków przepustu i prace porządkowe)
 • Trwa termomodernizacja Urzędu Miasta
 • Zamontowano podest (dechy) przed CKiIO – projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego
 • Zamontowano stojaki rowerowe w strefie aktywności przy ul. Świerkowej oraz przy boisku na ul. Zamkowej
 • Zamontowano ogrodzenie przy P&R na tyłach wiat rowerowych
 • Zostały zamontowane kamery do monitoringu w centrum Podkowy (11 sztuk.)
 • Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23 (IV przetarg) oraz przy ul. Bażantów 13 (III przetarg). Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia br.
 • Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Bjerg Arkitektur, która wyceniła prace projektowe na 148.830 zł.
 • W dniu 07.06.2018 r. ponowiono przetarg na realizacją zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50,05-807 Podkowa Leśna. „Wpłynęła jedna oferta. Obecnie jest badana co do zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.:
  • Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem,
  • Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia,
  • Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa,
  • Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa,
  • Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” Termin składania ofert: 29.06.2018 r.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu.” W ramach zadania będą realizowane dwa etapy:
  • Etap I. Prace budowlane: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową.
  • Etap II. (formuła projektuj i buduj) Prace projektowe: Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego przebudowy stawu na rzece Niwce (rów melioracyjny RS-11) w km 6+220 – 6+270 na terenie działki nr ewid. 2 obr. 7
   w Podkowie Leśnej wraz z otoczeniem. Termin składania ofert: 09.07.2018 r.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.”
 1. Inne
 • 25 maja 2018 Miasto wygrało sprawę w sądzie w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia przez Starostę Grodziskiego przebudowy ulicy Ejsmonda w Podkowie Leśnej. Rok temu złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.
 • 9 czerwca odbył się I Turniej deblowy w Teqball. W turnieju wzięło udział 30 zawodników. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Andrzej Strejlau i Michał Listkiewicz.
 • W dniach 20-22 czerwca b.r. wziąłem udział w VI międzynarodowym Kongresie Urbanistyki Polskiej pt. „Jutro miasta”.
 • W Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej zostały ustawione siedziska – kosze wypoczynkowe. W niedługim czasie zostaną dostawione leżaki (10szt.) z logotypem miasta.
 1. Zaproszenia:
 • Dla Mieszkańców którzy ukończyli 60 lat istnieje możliwość wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora . W ramach programu wszystkie osoby w wieku powyżej 60-go roku życia mogą korzystać ze zniżek w prawie 900 punktach usługowych na terenie całego kraju. Wśród obiektów honorujących Kartę znajdują się sanatoria, gabinety zabiegowe, kina, muzea, biura podróży, restauracje czy też kliniki, w których osoba starsza może wykonać badania profilaktyczne. Więcej informacji udziela OPS w Podkowie Leśnej.

 

Dodaj komentarz